mayr ROBA®-brake-checker

d

Nové bezkontaktní sledování stavu bezpečnostních brzd pro řídicí systémy připravené pro „průmysl 4.0”. Monitorovací

moduly Mayr ROBA®-brake-checker jsou

určeny k napájení a kontrole bezpečnostních brzd Mayr ROBA®-stop.

Umožňují bezsenzorovou a bezkontaktní

detekcí spínacích stavů, disponují funkcí

preventivního monitoringu stavu (opotřebení a chyb/závad či zhoršení/funkční rezervy). Brake-checker disponuje i identifikací sevření brzdy, včetně údajů

o rozevření a odpadnutí/sevření kotvy.

Snadná je jeho instalace či možnosti

dodatečného zabudování.

Funkce

d

Modul je zapojen mezi usměrňovačem

a brzdou a monitoruje pohyb kotvy. Zjištěný stav sepnutí je odesílán prostřednictvím řídicího terminálu (výstupní signál).

Zařízení dokáže identifikovat kritické stavy (přerušení vodičů, opotřebení) a odeslat příslušný signál prostřednictvím řídicího terminálu (výstup chybového hlášení).

Funkce detekce pohybu kotvy je založena

na detekování elektromagnetických změn

na brzdě. Zařízení lze dodat v AC nebo

DC verzi s různým stupněm výbavy. p

BMC-TECH s.r.o. je výhradním zástupcem firmy Mayr pro ČR

BMC-TECH, s.r.o.

Hviezdoslavova 29 b, 627 00 Brno

tel.: +420 545 226 047

info@bmc-tech.cz

www.bmc-tech.cz