40

obrábění a strojírenství l svařování l nářadí l stroje

1998. Pan Gerd Muehlbauer, který je

vlastníkem významné německé vrtulářské

společnosti Mt-PROPELLER, nahradil firmu Hamilton Standard a stal se většinovým akcionářem firmy. V průběhu roku

1999 změnila firma své jméno na AVIA

PROPELLER.

Avia Propeller je firma s cca 50 zaměstnanci a dlouholetými zkušenostmi z vývoje, výroby, oprav servisu a prodeje kovových leteckých vrtulí a jejich dílů.

Ve výrobě se zde používají moderní CNC

obráběcí stroje, které ve spojení s tradiční

profesionalitou personálu umožňují dosáhnout vysoké kvality výrobků.

Firma se ve výrobě potýkala s problémem nestability obráběcí kapaliny a jejím

pěněním, což vedlo k nižší produktivitě

výroby. Firma byla přesvědčena, že zvýšením stability kapaliny a prodloužením její

životnosti, je schopna ušetřit nemalé náklady. V průběhu testu probíhajícího ve

spolupráci s firmou Blaser Swisslube byla

doposud používaná chladicí kapalina nahrazena produktem Blasocut BC 25 MD,

který se po krátkém čase ukázal jako

vhodná volba pro dosažení požadovaných cílů.

Díky vysoké stabilitě Blasocutu bylo možné realizovat plánované cíle a dosáhnout

zlepšení technologického procesu. Životnost náplně se ve všech strojích v testu

prodloužila a to bez použitíití dalších chemických látek. Rovněž pěnění kapaliny se

neobjevuje, nejsou tedy zapotřebí dodatečné náklady na zakoupení odpěňovačů.

Potenciál kapaliny však zatím nebyl ještě plně využit. Při pokračující spolupráci

a optimalizaci procesů se dá očekávat další zvýšení stability náplní strojů a zlepšení

stability celého procesu, což zajistí zvýšení úspor a produktivity

výroby.

b

Chladicí kapalina: Blasocut BC 935 KOMBI

úspora nákladů a vyřešení problematiky životnosti závitníků

kategorie: Optimalizace nástrojů

PROFORM CNC Nástrojárna spol. s r.o.

www.proform.cz

Výroba formy

Rám formy pro zdravotnický průmysl

T+T T e c h n i k a a t r h 9 / 2 0 2 2

Firma PROFORM CNC Nástrojárna s.r.o.

byla založena již v roce 1997. Na počátku

jejího vzniku byla produkce směřována

zejména na německý trh a jednalo se ve

větší míře o výrobu rámů forem z nástrojové oceli pro vstřikování plastů. V počátečních letech firma působila v pronajatých prostorách na pronajatých strojích,

postupem času se přesunula do zrekonstruovaných prostor průmyslové haly

v Horšovském Týně. S přesunem do nových prostor souvisel i vstup zahraničního

investora do firmy a nákup vlastních CNC

obráběcích strojů. Došlo k celkovému

rozšíření firmy a zvýšení počtu zaměstnanců. Firma začala také ve větší míře

spolupracovat s českými odběrateli.

V roce 2007 došlo ke změně majitele zahraničního podílu firmy a firma rozšiřovala portfolio výrobků. Hlavní výroba byla

zaměřena pro firmu Gerresheimer, která

se zabývá výrobou medicínské techniky

a je největším výrobcem medicínských

pomůcek na světě (inzulínová pera, diabetické inhalátory, drogové testery, antikoncepční tělíska, ledvinové dialýzy, atd.).

V předchozích letech firma řešila problémy s řeznou kapalinou, kdy docházelo ke

zdravotním problémům zaměstnanců.

Jednalo se zejména o kožní a dýchací

problémy. S tím úzce souvisela zvýšená