50

elektrotechnika I energetika I mìøení a regulace

Praktický a bezpečný přístup

k řízení – rozhraní MODLINK

MSDD NA ČELNÍM PANELU

Přístup k řídicímu

systému se provádí

připojením notebooku

nebo diagnostického

přístroje. K tomu je

nutné, aby rozvaděč

otevřel školený odborník.

Někdy je řídicí systém

instalován společně

s komponentami, které

jsou pod napětím. Pak

by bylo z bezpečnostních

důvodů nutné i pro

jednoduchou úpravu

softwaru odpojit celé

zařízení od napětí. Na

americkém trhu se navíc

rozvaděč od napětí

odpojí vždycky, protože

dveře jsou mechanicky

propojené s hlavní

vypínačem... a to stojí čas

a peníze.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

VLASTNOSTI MODLINK MSDD

• Na trhu etablované servisní rozhraní

pro rozvaděče a ovládací panely

• Výrazné zjednodušení diagnostických a programovacích úkolů

• Modulární struktura s více než

100 000 možnými kombinacemi

• Škálovatelné až do detailu pro konkrétní aplikaci

• Servisní rozhraní s integrovatelným

proudovým chráničem s nadproudovou ochranou

• Mezinárodní elektrické zásuvky

a rozsáhlá nabídka datových konektorů pro univerzální a celosvětové

použití

• Rozsáhlá certifikace

Kromě toho

se do rozvaděče mohou

otevřenými dveřmi

snadno dostat např. nečistoty, vlhkost a ty

mohou negativně ovlivnit další komponenty,

proto se (i s ohledem na požadavky EMC)

jedná o velmi nevyhovující nouzové řešení.

S rozhraním Modlink MSDD na čelním panelu je možné notebook nebo diagnostický

přístroj připojit tak, že k těmto problémům

nedojde. Modlink MSDD je modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých rámů z kovu nebo

plastu, které se integrují do pláště rozvaděče. Do nich je možné osadit více než 170

různých vložek se zásuvkami, specifickými

pro různé státy, a s různými datovými zásuvkami (například D-SUB, RJ45 nebo USB).

Coby náš zákazník máte na výběr z více než

100 000 možných kombinací. Vysoká flexibilita je zajímavá například pro společnosti

s vysokým podílem exportu. Do svého stroje nebo rozvaděče integrují standardní rám

a vloží odpovídající vložky pro danou zemi,

ve které bude zařízení provozováno. Obzvláště časté kombinace nabízí Murrelektronik jako sety, které lze objednat pod jedním

objednacím číslem. Díky vysokému stupni

krytí IP 65 je u Modlink MSDD zajištěno, že

rozhraní na čelním panelu bude možné použít i v náročných prostředích. EMC stínění

z plechů zase vložky datových konektorů celoplošně odstíní, a jsou tím pádem splněny

i požadavky na EMC. Na plechy lze připojit zemnicí pásky, které velkoplošně

odvedou případné poruchy.

V průmyslové oblasti musí být zásuvky

zajištěny až do 20 A proudovými chrániči

(RCDs), vyžadují to normy VDE 0100-410

(„Budování nízkonapěťových zařízení“),

EN 60204-1 („Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení strojů“) a pro Severní

Ameriku platná NFPA79 („Electrical Standard

for Industrial Machinery“). V Modlink MSDD

může být proto integrován běžný 2pólový

jistič. Vedle umístěná zásuvka je díky tomu

zajištěna v souladu s normami. Pokud dojde

k chybě, lze jistič jednoduše znovu zapnout,

aniž by bylo nutné otevřít dveře rozvaděče.

Pro datovou komunikaci lze osadit podle

konkrétních požadavků přípojku USB-A nebo

RJ45 a vznikne kompletní programovací rozhraní včetně zajištěného elektrického napájení volitelného specificky pro danou zemi.

Pro mezinárodní použití jsou důležitá příslušná schválení. Rozhraní Modlink MSDD na

čelním panelu jsou schválena podle certifikace UL. Bez jakýchkoliv problémů je mohou

používat jak výrobci v USA a Kanadě, tak

i firmy, které do těchto zemí vyvážejí.

Rozvaděče na americkém trhu jsou specifikovány podle UL Type Rating. Pokud se do dveří

rozvaděče vyřízne otvor, pak je tato specifikace

ztracena. Tomu je možné se vyhnout, pokud

montážní rám rozhraní disponuje touto specifikací. Montážní rámy Modlink MSDD jsou

certifikovány podle UL Type Rating 1, 4, 4x, 12

a 13, a přispívají tím k plnění norem.

p

www.murrelektronik.cz

T+T T e c h n i k a a t r h 7 - 8 / 2 0 1 9

murrelektronik_c_i.indd 50

16.8.2019 14:14:51