Star_c.qxd

72

27.9.2019

8:42

Page 72

služby l podpora výroby

Umělá inteligence šetří náklady

technické dokumentace

Pokračujeme v rozhovoru s představitelem mezinárodní

skupiny STAR Group, překladatelské a softwarové

agentury, s Ing. László Jankovicsem.

p V minulém rozhovoru jste

zmínil, že k překladu technických

textů využíváte speciální

software. Jak funguje?

Softwarová řešení STAR využíváme během celého procesu tvorby a překladu

dokumentace. Každý účastník projektu –

editor, projektový manažer, překladatel,

korektor, grafik atd. – využívá funkcí pro

zefektivnění a zpřesnění své práce. Editor

vytváří dokumentaci pomocí našeptávače

MindReader, který efektivně pomáhá zachovat jednotnou terminologii a styl a opětovně využívat dřívější texty. Projektový

manažer připravuje zadání pro překladatele, s využitím překladové paměti „předpřeloží” text, připojí projektové slovníky

a projekt odešle překladateli. Tento „předpřeklad” probíhá tak, že software porovná

každou jednotlivou větu dokumentu se

všemi větami v překladové paměti, a pokud

nalezne zcela identickou (vč. formátování

a interpunkce), větu předpřeloží. Systém lze

nastavit tak, aby bral v úvahu i kontext, tedy

sousedící věty dokumentace.

p Jaká je účinnost takového

předzpracování překladu?

označení a dál už použije svůj dřívější překlad. Kromě časové úspory tu získáváme

i něco dalšího: zaručíme jednotnost překladu, což je u technických textů a manuálů

obzvlášť důležité.

p V čem nám pomůže

umělá inteligence?

Přináší další významné urychlení práce

překladatelů a snížení nákladů. Statistický

systém strojového překladu STAR MT vyvíjíme ve spolupráci s vysokoškolskými

profesory počítačové lingvistiky již několik

let – zapomeňte na bezplatné internetové

překladače! U rozsáhlých a dlouhodobých projektů našim klientům připravujeme individuální algoritmus z dvojjazyčných i jednojazyčných korpusů a klientské

terminologie. Výsledkem je velmi účinné

řešení, které efektivně doplňuje výše zmiňovaný CAT systém. Návrhy z překladové

paměti a fuzzy nabídky tak jsou doplněny

o návrhy strojového překladu, které překladatel zkontroluje a případně upraví.

Náš klient tak získává značné časové i finanční úspory při zachování kvality překladu dokumentace.

p Má

systém

nějaké

další funkce

pro zajištění

kvality překladu?

K překladovému projektu můžeme připojit

slovníky – každý dlouhodobý překladatelský projekt vyžaduje průběžnou tvorbu terminologie, tedy databáze s odbornými výrazy pro daný obor, tematiku. V úzké

spolupráci s klienty tyto databáze pečlivě

doplňujeme o nové výrazy, je velmi důležité tutéž součástku, funkci apod., nazývat

v každém dokumentu vždy stejně. Software pak umožňuje najít každý výskyt překladu, který se odlišuje od závazné terminologie. Funguje to efektivně i ve slovanských

jazycích, protože funkce morfologické analýzy rozezná i skloňovanou formu daného

výrazu. Dále pak Transit NXT umožňuje

najít chyby ve formátování, chybějící či

změněné číslovky, přebytečné mezery

a překlepy. Klasická kontrola pravopisu je

doplněna o možnost využít dřívějších překladů jako databázi známých slov.

p Jak využívá překladatel

projektové slovníky během

své práce?

Jakmile je v překládané větě nějaký výraz,

k němuž existuje překlad v projektovém

U velkých projektů, kde se dlouhodobě

překládají návazné materiály, lze dosáhnout až 80 % předpřeložení. To znamená,

že 80 % práce za překladatele provede software. Jde o výrazné časové i finanční úspory, o které se s klientem (na rozdíl od mnoha jiných agentur) dělíme formou slev.

Nemluvě o tom, že velké projekty se takto

mohou zpracovat v porovnání s novým překladem celého materiálu za zlomek času.

p Jak si software poradí

s větami, které nejsou úplně

identické, jsou si ale velmi

podobné?

Zde nastupuje tzv. fuzzy logika. Překladatel dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které

software jasně označí odlišné textové pasáže ve výchozím jazyce a zobrazí dřívější překlad. Překladatel pak zedituje překlad původní věty, přeloží odlišné pasáže

a vloží nový překlad do textu. Představte

si větu o 15 slovech, která se od původně

přeložené liší pouze typovým označením

stroje. Překladatel přepíše jen typové

T+T T e c h n i k a a t r h 1 0 / 2 0 1 9

Na vstupu je dokument v libovolném formátu. Při importu Transit oddělí informace o formátování dokumentu od vlastního textu. Překladatel se věnuje čistě překladu, přičemž software Transit zaručí zachování

správného formátování. Během importu program prohledá překladovou paměť a identické věty předpřeloží.

Následuje překlad zbylých vět, pro které překladatel dostává tzv. fuzzy nabídky z překladové paměti a nabídky

z projektových slovníků (např. ze závazné firemní terminologie). Po dokončení překladu se provede export zpět

do původního formátu, kdy Transit opět spojí formátovací informace s přeloženým textem. Na výstupu je tedy identický dokument, jen s přeloženým textem. Časové a finanční úspory takového zpracování překladu jsou

obvykle 30–50 %, u dlouhodobých projektů až 80 %.