20

služby l podpora výroby l energetika

a reaguje na střední hodnotu za definovaný čas (tzv. klouzavý průměr) a dodává

výkon odpovídající okamžité odchylce od

této střední hodnoty. Tím je sice omezeno

poskytování FCR, ale BSAE reaguje na dynamické změny frekvence a tím přispívá k

její stabilizaci.

TESTOVÁNÍ DALŠÍCH SVR

d

Pro BSAE je nejvhodnější poskytovanou

službou FCR. Jedním z rozvojových cílů

však bylo i otestování dalších SVR (konkrétně aFRR a mFRR – regulace výkonové rovnováhy s automatickou/manuální

aktivací). Vzhledem k systému aktivace

uvedených služeb, kdy požadavek na dodávku výkonu není určen aktuální odchylkou frekvence, ale povelem z regulátoru výkonu dispečinku ČEPS, byly tyto

služby podle očekávání otestovány úspěšně.

Závěr

– ukončení pilotního projektu

d

Rozvojovými funkcemi se naplnil poslední

cíl projektu. Projekt BAART byl ukončen

na konci června 2021.

p

Jan Černohorský, ČEPS

www.ceps.cz

Parametry BSAE

Celková kapacita: 2,8 MWh

Maximální výkon: 4 MW

Výkon rezervovaný pro řízení

stavu nabití

(nabíjení/vybíjení): 0,75 MW

Nominální napětí: 6,3 kV

Výkon rezervovaný pro FCR: 3 MW

Siemens rozšiřuje svou nabídku motorů

pro procesní průmyslová odvětví

Společnost Siemens rozšířila nabídku nevýbušných nízkonapěťových motorů řady

Simotics XP, které jsou nyní k dostání

v celém výkonovém rozsahu od 0,25 do

460 kW i pro práci s plyny v třídě výbušnosti IIB a IIC. Prémiová účinnost IE3

je navíc zárukou, že budou schopny

plnit i budoucí nároky na energetickou účinnost. Součástí nabídky je také

technologie Chemstar, tzn. speciální

řešení pro chemický průmysl s předem

nakonfigurovanými specifickými volbami.

Motory Simotics XP v provedení IIB tak

lze využít u plynů v zóně výbušnosti 1.

Pokud je pravděpodobná i přítomnost

vodíku nebo acetylenu, je nezbytné nasadit motory ve verzi IIC. Pro obě provedení (IIB i IIC) je typická robustnost, vysoká dostupnost a konzistentní koncept

platformy. Motory však nabízejí mnohem více: prémiová izolace umožňuje

provoz s řízenou rychlostí v kombinaci

s libovolným frekvenčním měničem s výstupním napětím až 690 V bez přidaného filtru. Nabídku završují varianty se sníženým záběrným proudem a široká škála

možností monitorování s pomocí senzorů PTC (PTC termistory) a PT100 (teploměry).

T+T T e c h n i k a a t r h 1 1 / 2 0 2 1

Za zmínku stojí i specifické volby nátěru

a modulární nadstavby, jako jsou například snímače rychlosti nebo brzdy.

Stabilní a integrovaná platforma Simotics XP pro motory ve výbušných prostředích pokrývá všechny běžné třídy a stupně ochrany. Díky nástroji Siemens Drive

Technology Configurator je jejich konfigurace a adaptace snadná a rychlá.

Motory Simotics XP nabízejí provozovatelům zařízení a výrobcům strojů

jednoduché možnosti objednávání,

zjednodušený seznam náhradních dílů

a standardizované nástroje. Spolehlivě

a bez problémů fungují i za extrémně náročných provozních podmínek v agresivních atmosférách a mohou být napájeny

jak ze sítě, tak z frekvenčního měniče. Zároveň splňují požadavky nové přísnější

směrnice EU o ekodesignu (ErP). Od července 2021 vstupuje v platnost požadavek na vysokou třídu energetické účinnosti IE3 i pro motory určené pro výbušná

prostředí. Portfolio Simotics XP je k dostání ve třídě energetické účinnosti IE3

a většina dokonce ve třídě IE4. Motory s

vysokou bezpečností v zajištěném provedení (Ex eb) musí od 1. července 2023

splňovat třídu energetické účinnosti IE2.

Motory Simotics XP ve variantě Ex eb již

standardně splňují požadavky třídy IE3

v celém výkonovém rozsahu.

Chemstar – koncept pro potřeby

chemického průmyslu a ropných

a plynárenských společností

d

Speciální nabídka motorů Siemens pro

chemický průmysl a podniky působící

v odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu zahrnuje nejen motory pro

práci s nebezpečím výbuchu z portfolia

Simotics XP, ale i řadu Simotics SD pro lokality bez rizika výbuchu, oboje v provedení Chemstar. Tyto motory mají speciální, předem nakonfigurované možnosti

pro využití v chemickém průmyslu, například kryt ventilátoru ze silného ocelového

plechu, zesílená ložiska, vnější uzemnění,

třídu krytí IP66, prémiový izolační systém,

design VIK nebo nátěr pro povrchovou

úpravu až do třídy CX v souladu s normou ISO 12944-2:2018 pro kompletní

barevné spektrum včetně nestandardních odstínů. Obě řady motorů s volitelnými opcemi fungují spolehlivě a šetří

energii i v extrémně náročných podmínkách a mají všechny příslušné certifikace.

p

www.siemens.cz