manipulační technika l doprava

Nová výbava pro

vozíky Linde

šetří čas a energii

Vychystávání zboží patří mezi nejnáročnější logistické operace ve všech oborech,

ať už se jedná o velkoobchody s potravinami, dodavatelské řetězce pro automobilky nebo třeba supermarkety pro kutily.

Podstatnou částí procesu vychystávání je

přecházení pracovníků mezi regály a vychystávacími vozíky. Jedná se o časově

i fyzicky náročnou činnost, která však na

rozdíl od vlastního vychystávání zboží nepřináší žádnou přidanou hodnotu pro

vozíku „Následuj mě“. Pokud se operátor

zastaví, zastaví se také vozík. Tím umožní

operátorovi přemístit zboží přímo z regálu

na paletu bez zbytečného přecházení. Pokud obsluha pokračuje v chůzi, vozík také

samostatně pokračuje v jízdě. Tímto způsobem se zaměstnanec pohybuje u vozíku, aniž by musel neustále nastupovat na

místo řidiče a znovu z něho vystupovat.

Funkce vozíku „Následuj mě“ je spuštěna

automaticky v okamžiku, jakmile vozík pro-

nastavit s centimetrovou přesností. Na

konci uličky se vozík vždy automaticky zastaví. Díky tomu nedochází ke kolizi s jinými vozíky ve skladu. Nasednutím do vozíku zaměstnanec ukončí poloautomatický

režim a může vozík manuálně navést do

další uličky.

Bezpečnost provozu

poloautomatických vozíků

d

Bezpečnost je pro provoz poloautomatických vozíků klíčová. Proto vybavila

společnost Linde Material Handling

své vychystávací vozíky N20 SA a N20

C SA vysoce výkonným bezpečnostním

skenerem, který je vždy schopen detekovat osoby nebo další vozíky v bezprostředním okolí. Skener, který je namontován velmi nízko na šasi, dokáže

rozpoznat i jiné neočekávané překážky, a tak je schopen efektivně zabránit

kolizím a nehodám. Aby nedocházelo

k poškození regálů a také aby měli

operátoři dostatek volného prostoru

pro práci, udržuje vozík minimální

vzdálenost 50 cm od regálů, případně

a může mít rovněž nastaven delší odstup od začátku uličky.

Vynikající výsledky

testování poloautomatického

vychystávání

skladovací proces. „Dokonce i pouhých

pár sekund strávených chůzí během každé manipulační operace znamená v součtu

mnoho ztraceného času v průběhu pracovního dne. Těchto několik málo neustále

se opakujících kroků zvyšuje únavu obsluhy

a spotřebovává energii, která by se dala

lépe a efektivněji využít, kdyby se obsluha

plně věnovala bezchybnému vychystávání,”

říká Philipp Stephan, produktový manažer

pro automatizaci a intralogistická řešení

ve společnosti Linde Material Handling.

Funkce vozíku „Následuj mě“ d

Jedním z nejběžnějších procesů, které

probíhají ve skladech, je vychystávání

na jedné straně regálu, během kterého

zaměstnanec kráčí podél regálů. Tuto aktivitu podporuje poloautomatická funkce

jde určitým bodem u vozíku, tzv. virtuální

stěnou.

Funkce vozíku Stop-and-go

d

Pokud má být vozík nakládán z obou

stran, lze využít funkci Stop-and-go. Vozík

se pak pohybuje uprostřed uličky konstantní rychlostí a je obsluhou řízen pomocí dálkového ovladače. V tomto režimu může operátor chodit za vozíkem na

obě strany uličky a na vozík ukládat vychystávané zboží. Tento režim provozu se

dobře uplatní převážně v menších skladech. Také zde je hlavní výhodou skutečnost, že obsluha nemusí neustále nastupovat a vystupovat z kabiny řidiče a vracet

se na místo operátora.

Obě funkce jsou založeny na ultra širokopásmové rádiové technologii a lze je

d

Poloautomatické vychystávání od Linde

Material Handling bylo podrobeno důkladným testům. „Vlastní testy založené

na pracovních cyklech odvozených ze

skutečných operací ukázaly, že ve srovnání s manuálním vychystáváním lze výkon

zvýšit až o 20 procent. Nová varianta vozíku se obvykle vyplatí již

za krátkou dobu. Je to díky

kratším trasám a většímu

provoznímu pohodlí. Dosáhneme tak vyššího výkonu operátorů při vychystávání a snížíme

i množství nákladných chyb,“ uvádí Philipp Stephan z Linde Material Handling.

V současné době stále rostou požadavky na zaměstnance skladu: jde o stálou

snahu o zrychlování vychystávání, snižování chybovosti a zároveň je nutné dbát

na prevenci zdravotních problémů. To dává obrovský prostor pro další optimalizaci

skladové logistiky, kterou mohou přinést

právě vychystávací vozíky SA (poloautomatická výbava) s nosností až 2 tuny, protože oba režimy poloautomatického pojezdu významně zkracují celkové

absolvované pěší vzdálenosti při vychystávání v uličkách. Současně také odpadá

časté nastupování a vystupování z vozíku,

což nejenom snižuje riziko nehod, ale má

hlavně pozitivní vliv na výkon manipulace

a produktivitu.

p

www.linde-mh.cz

www.technikaatrh.cz

57