40

elektrotechnika l energetika l elektromobilita

E-MOBILITA

pojem, který rezonuje světem

Elektromobilita je zjednodušeně pohyb pomocí elektrické energie nebo provoz dopravních prostředků s elektrickým pohonem. Kdysi scifi, dnes realita. Dobrý den,

prosím jeden elektromobil xy a zašlete mi

ho na adresu. Dnes běžný standard, elektromotorku či elektro auto si můžete objednat a koupit na portále Alza.cz. Nabídka je

poměrně rozmanitá: Alza nabízí elektro koloběžky, skútry, buginy, malá dvoumístná

Stěžejní podporou a hlavním důvodem

pro zavádění elektromobility je nulová produkce lokálních emisí, a tím snížení lokální

ekologické zátěže. Tento fakt má význam

především ve městech. Podíl na globálních

emisích, a tím i uhlíková stopa odpovídá

spektru napájení elektrické rozvodové sítě,

ze které elektricky poháněný dopravní prostředek čerpá energii. Přímá uhlíková stopa

může být u elektricky poháněného do-

náklady. Zatím se zdá, že elektromobily mají také nižší poruchovost než auta na spalovací motor, zatím však mají krátkou historii,

tak uvidíme. To je dáno tím, že elektromotor má mnohem méně součástek než spalovací motor.

Zavádění elektromobility je z výše zmiňovaných důvodů rovněž podporováno různými nástroji, např. systém bonus-malus,

který je zpravidla koncipován jako kombi-

auta, užitková elektrická auta nebo dokonce elektro čluny.

Částečně pod tento pojem patří i provoz

hybridních vozidel, tedy vozidel využívajících více pohonných systémů, pokud alespoň jeden z nich je elektrický. U těchto je

však vstřícnost vůči životnímu prostředí mírně diskutabilní.

pravního prostředku nižší, v konečném

důsledku možná i stejná, jako u konvenčních dopravních prostředkůse spalovacím

motorem. Další výhodou elektromobility

může být zvýšení energetické bezpečnosti

(a nezávislosti) území; to je však opět závislé na struktuře napájení elektrické rozvodné

sítě. Elektromobily mají také nižší provozní

nace daně či poplatku spojené s pořízením

či registrací vozidla (malus) méně čistého

(konvenčního) a přímé dotace či daňového

kreditu (bonus) poskytnutého čistší technologii. Nevýhodné jsou vyšší pořizovací

náklady a stále omezený dojezd. Nejvýkonnější elektromobily současnosti se mohou

pochlubit dojezdem kolem 500 km.

T + T Technika a trh 11/2021