služby l podpora výroby l energetika

veřejné sítě napojených jednotek bude

růst i riziko napadení těchto systémů.

Bezpečnost zmíněných zařízení není

obvykle prioritou, protože se zdají nedůležité a nejsou do bezpečnosti investovány peníze. Tyto systémy se však stávají

snadným cílem a následně i branou pro

vstup útočníka do domácnosti nebo i do

firmy či výrobního závodu.

Nemusíme příliš popouštět uzdu fantazii, jak se pomocí vstupových veličin dá

poškodit zařízení či ohrozit bezpečnost

provozu zmatením čidel, poskytujících

nám přehled o teplotě, vlhkosti, tlaku či

CO2.

Kybernetická bezpečnost se totiž týká nás

všech. Moderní technologie jsou skvělý

pomocník, ale je třeba dbát na jejich původ, nastavení a údržbu, jinak s každým dalším nedostatečně nastaveným zařízením

oslabujeme pečlivě budovaný IT systém

a vystavujeme se riziku ztráty dat, osobních

údajů či ohrožení bezpečnosti provozů či

domácností.

p

Petr Loužecký

ředitel cloudových služeb

ve společnosti Algotech, a.s.

inzerce

„

Inspirace pro vaše IT projekty

„

Srovnání podnikových aplikací

„

Přehled dodavatelů IT řešení

„

Kalendář IT konferencí a seminářů

„

Tematické seriály GDPR, eIDAS, Industry 4.0...

Při výběru IT řešení

nespoléhejte jen na štěstí

www.technikaatrh.cz

27