Zdroje elektromagnetů

Elektromagnety

Provádíme návrh a výrobu spolehlivých zálohovaných zdrojů pro jeřábové elektromagnety,

včetně dodávek elektromagnetů, magnetových traverz a příslušenství.

Zálohované zdroje MACO nacházejí široký rozsah uplatnění v průmyslu pro napájení

a řízení elektromagnetů určených k manipulaci materiálu. Návrh a provedení

elektromagnetů a zdrojů provádíme vždy podle konkrétních požadavků zákazníka

a charakteru přenášeného materiálu.

Nabízíme řadu standardních

a speciálních řešení:

ŠƜVº¾z•öƜ«æáį«ƜÃzá™×­|¾î

ŠƜ;zº¾|•|įƜzƜïöº¾|•|įƜý™¾™ûÄ­’į«Ɯ

kontejnerů

ŠƜVº¾|•ºöƜºÊïÊÊƜʕÔz•æ

ŠƜ:zÄ­Ôæ¾z™ƜÛƜÔ¾™«öƜï™Ɯï÷×ʏį«Ɯ¾­Äº|«

ŠƜj|¾ÊïÄö

ŠƜV¾šï|×Äö

ŠƜX×Êá­Ýá›

ŠƜæáÊÃz᭐ºšƜ·™Ù|ö

Zastupujeme na českém a slovenském trhu kompletní

sortiment elektromagnetických zvedacích zařízení

GAUSS MAGNETI S.R.L pro řešení manipulace s materiálem.

www.axima.cz

www.elektromagnet.cz

AXIMA, spol. s r.o., Vídeňská 125, 619 00 BRNO

Kontakt: Libor Kafka, T: +420 606 630 731, lkafka@axima.cz

Funkce:

ŠƜK¾öÄ澚ƜÄzÛázï™Ä¯ƜÛ¯¾öƜ

elektromagnetu 0–100%

ŠƜõáךÃěƜ×ö«¾|Ɯ

demagnetizace < 4s

ŠƜ1ÊâÊ×áįƜ¾­ÛáÊï|į

ŠƜjû•|¾™Ä|ƜÛÔ×|ïzƜïƜÛ¯á­Ɯ&Äá™×ęá

ŠƜ$:&Ɯæý­ïzᙾۺ÷ƜÔzę¾