manipulační technika l doprava

upozorňujícím na polohu obsluhy. Díky

této funkci je pracovník obsluhy na pracovišti dobře vidět a zároveň má obsluha

lepší světelné podmínky pro práci.

Nový přijímač FSE 319

U nové generace vysílačů spectrum zůstávají samozřejmě k dispozici bezpečnostní funkce jako radiomatic® shock-off /

zero-g/roll detect. Tyto funkce slouží k odpojení ovládacích povelů v případě rozpoznání nepravděpodobného náklonu ovladače, pádu či rozpoznání stavu bez tíže.

Mezi novinky zaručující vyšší bezpečnost musíme uvést také novou funkci radiomatic® touch-to-Activate. Díky senzorům umístěným v madlech, ovladač

rozezná zda obsluha drží vysílač a návaznosti na aktivace funkce aktivovat, nebo

deaktivovat předvolené funkce.

HBC-radiomatic myslí na bezpečnost

obsluhy. Pro přehlednost na pracovišti vybavila naše společnost novou generaci vysílačů spektrum signalizačním světlem

d

Nový rádiový přijímač Plug & Play s 18 ovládacími funkcemi a DC napájením.

HBC-radiomatic rozšiřuje nabídku vysoce kvalitních rádiových ovládacích prvků

pro jeřáby a stroje o přijímač FSE 319.

Tento kompaktní rádiový přijímač je ideální volbou pro aplikace s až 18 ovládacími

funkcemi a DC napájením. Spektrum použití sahá od mostových jeřábů, přes mo-

bilní hydraulická zařízení až po systémy

požární ochrany. Velkou výhodou je snadná montáž pomocí vestavěného konektoru a šetření servisních nákladů spojených

s výměnou přijímače.

p

www.hbc.cz

inzerce

Výhradní zastoupení firem Mayr a SIBRE

– renomovaných výrobců komponentů

pro jeřábovou a manipulační techniku

BMC-TECH s.r.o. | Hviezdoslavova 29b | 627 00 Brno | CZ

tel.: +420 545 226 047 | mobil: +420 774 803 888

info@bmc-tech.cz | www.bmc-tech.cz

BRZDY ROBA-STOP-S

BUBNOVÉ BRZDY

DISKOVÉ BRZDY

DISKOVÉ BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY

JEŘÁBOVÁ KOLA

NÁRAZNÍKY

servisní a bezpečnostní brzdy • jeřábová kola • soudečkové, zubové a pružné spojky • brzdové kotouče a bubny

jeřábové nárazníky • elektro-hydraulické jednotky ovládání brzd

27