59

manipulační technika l doprava

simulace a off-line programování. Díky

vysoké konzistenci softwaru a dat mohou

technici ihned implementovat požadované změny komponent i postupů do virtuálního modelu závodu.

Díky možnosti obousměrné komunikace

PLC programů a programů pro roboty lze

snadno provádět diagnostiku funkčnosti

ve virtuálním prostředí, provést potřebné

úpravy kódu a poté odeslat programy

zpět do reálného zařízení. Díky tomu se

můžeme v jednotlivých fázích projektu

zcela vyhnout výdajům na převody dat.

Stejně tak lze změny implementované

v reálném zařízení snadno zobrazit v prostředí virtuálního uvedení do provozu.

Šest výhod virtuálního

zprovoznění

efektivní řešení. S testováním řídících

systémů a softwarových programů se tedy

muselo čekat až do hotového výrobního

závodu.

Firmy působící v oboru automotive, a nejen ty, ale potřebují plánovat výrobu flexibilně a s předstihem. Toho lze dosáhnout

jedině s pomocí integrovaného softwarového řešení, které zákazníkovi poskytuje

výkonné funkce pro digitální ověření zařízení, virtuální uvedení do provozu a analýzu různých strategií výroby.

Po důkladné analýze předních dodavatelů softwaru se společnost EBZ rozhodla

pro řešení Tecnomatix Process Simulate

Commissioning od Siemens PLM Software. Tím okamžikem rozšířila své portfolio

služeb o virtuální uvedení do provozu.

Společnost EBZ ale úspěšně využívá i další řešení z portfolia Tecnomatix, zejména

pro návrh robotických pracovišť, plánování automatizace, simulaci výrobních linek

či off-line programování.

Virtuální uvedení do provozu

d

Proces virtuálního uvedení do provozu eliminuje chyby, které by jinak bylo možné

objevit až v reálném provozu. To se týká

zejména logických chyb, které mohou být

fatální a které lze takto odhalit a opravit

ještě dlouho před realizací a skutečným

uvedením do provozu. Programy pro řízení PLC a robotů, které prošly virtuálním

uvedením do provozu, se do reálného

provozu nasazují až po odladění a eliminování chyb. Díky tomu lze časově vázané výrobní procesy zprovoznit spolehlivě

a hned napoprvé. Změny v PLC programu

se rovněž implementují a ověřují ve virtuálním modelu, tedy bez možného rizika

pro chod skutečného provozu.

Řešení Process Simulate Commissioning tak přineslo do společnosti EBZ fungující koncepci integrovaného inženýringu s možností paralelní spolupráce.

Odborníci z oddělení návrhu, programování robotů, řídících systémů a automatizace nyní mají k dispozici společnou komunikační platformu, v rámci které si

mohou vyměňovat informace a koordinovat své pracovní procesy. Spolupráce jednotlivých týmů od samého začátku je zárukou, že kritické fáze projektu

proběhnout podle plánu. To přineslo i výrazné úspory z hlediska času, které společnost EBZ vyčíslila až na 30 % oproti tradičním postupům.

Konzistentní datový model

d

Jednotný přístup k projektu od plánování až po virtuální uvedení do provozu je jednou z klíčových výhod řešení

Tecnomatix. Nástroje Process Simulate

a Process Simulate Commissioning umí

virtuálně uvést do provozu prakticky libovolný závod, a to pomocí skutečných PLC programů a programování

robotů. Začíná se definicí koncepce

výroby, pokračuje se plánováním procesů a nakonec se provedou potřebné

d

• Zkrácení doby nutné ke zprovoznění

až o 70 %

• Dodržení termínu dodání při zvýšení

kvality

• Zvýšení efektivity realizace zakázky

a její ziskovosti

• Testování funkčnosti systému

na digitálním dvojčeti

• Předcházení kolizím a škodám

na skutečném zařízení

• Zvýšení důvěryhodnosti

dodavatelsko-odběratelského vztahu

Seznamte se detailněji

s virtuálním zprovozněním

d

Na www.virtualnivyroba.cz se můžete seznámit s principy virtuálního zprovoznění

výroby, jejími výhodami a konkrétními příběhy firem, které toto řešení již úspěšně

implementovaly a profitují z něj. Na této

stránce naleznete i kalkulátor úspor, který

vám umožní jednoduše si spočítat, jaké

konkrétní úspory může řešení přinést právě vaší firmě.

p

převzato z časopisu CAD

www.cad.cz

www.technikaatrh.cz