16

o

obrábìní a strojírenství I svaøování I nástroje I náøadí

DESÁTÉ NAROZENINY OSLAVÍ

SPECIALISTA NA LASERY A CNC

STROJE FIRMA 4ISP

Deset let na trhu oslaví

česko-německá firma

4ISP v centru EURAZIO

akcemi pro zákazníky.

Konkrétně uspořádá

několik dní otevřených

dveří, a to 18. září, dále

na začátku prosince

a v únoru příštího

roku. V těchto dnech

nabídne 4ISP novinky

ze svého portfolia. Dále

představí exponáty

předchůdců CNC strojů

a výtvory studentů.

Firma připravuje zajímavé

cenové nabídky jak

pro stávající, tak nové

zákazníky. 4ISP tak

poděkuje všem, se

kterými spolupracuje.

Výsledky startu letošního roku patří vůbec

k nejlepším. Od počátku roku firma prodala

již 13 vláknových laserů, 24 CO2 laserů a 8

frézek. Do svého portfolia zařadila i nejrychlejší 3D tiskárnu na světě – UNIZ. Stala

se poradcem pro malé i velké firmy v oblasti nových technologií a inovací v oblasti

laserů. Přestože se povedlo v loňském roce

vybudovat reprezentativní showrom CNC

strojů EURAZIO, největší ve střední Evropě,

nezapomíná firma na drobné řemeslníky

a malé firmy, kterým se speciálně v narozeninovém programu bude věnovat. Své prostory nabídne i Technickému muzeu v Brně.

Cílem tohoto propojení je spojení historie

s těmi nejnovějšími technologiemi.

„Bez důvěry našich zákazníků bychom

rozhodně takové prodejní v ýsledk y

neměli,“ uvádí Petr Tůma, CEO a jednatel společnosti 4ISP. „Tu se budeme

i nadále snažit nezklamat. Po deseti letech

velice pozitivně hodnotím snahu věnovat

T+T T e c h n i k a a t r h 6 / 2 0 1 9

zákaznickému servisu tolik energie a úsilí.

Rozhodně se vyplatila. Pokud stroje řádně ukážeme, předvedeme různé možnosti

a varianty řešení a dopřejeme firmám čas

si produkci v showroomu či na zapůjčených strojích vyzkoušet, vše funguje. Na

základě této zkušenosti vznikl i nápad na

rozsáhlý projekt EURAZIO. Zákazníci zde

naleznou více než osmdesát typů CNC

průmyslových laserů, frézek a dalších

strojů. Nabízíme v něm vyzkoušet si vlastní

materiály a na základě konkrétních požadavků společně vybereme ten nejvhodnější stroj. Firmy se na nás mohou spolehnout

i s náhledným servisem. Pomáháme i se

zajištěním financování strojů. Sám jsem

firmu zakládal ve dvou lidech v garáži,

za pomoci rodiny. Vím, jak těžké začátky

v podnikání jsou. A vím také, jak důležitá

je pomocná ruka. Tou bychom pro začínající, ale i stávající firmy chtěli být. Protože bude-li se dařit jim, budeme se dařit

všem. Zákaznickými akcemi spojenými se

servisními či cenovými nabídkami bychom

tento vstřícný krok rádi ukázali. Proto jsme

se rozhodli neinvestovat v rámci oslav do

velkolepých show, ale věnovat část tržeb

zpět do obchodu, tedy našim zákazníkům.

Podporou škol pak si budujeme další zajímavou podnikatelskou základnu. Jsem

přesvědčen, že pokud uvidí žáci a studenti, o jak zajímavý obor se jedná, bude

je studium více bavit a po jeho dokončení

v oboru zůstanou,“ dodává Petr Tůma.

„Oslavy deseti let působení na trhu jsme

rozdělili do půl roku – od září do února,“

uvádí Ing.Dagmar Smrčinová, Ph.D., marketingová a projektová ředitelka centra

EURAZIO. „Stávajícím zákazníkům, které

více než velkolepá akce zajímá pomocná

ruka, jsme nachystali konzultace, servis

stroje či cokoliv co posune jejich podnikání vpřed a to je to, co se jim pokusíme

nabídnout. V prosinci bychom se rádi setkali s drobnými výrobci, školami a všemi,

kteří hledají jiná než průmyslová zařízení.

S poptávkou na malý laser či frézku jako

dárek pro manželku na mateřské či manžela kutila jsme se již několikrát setkali

a v takových situacích rádi pomůžeme.

Únorový den „D“ zatím nechám zahalen

tajemstvím, abyste se měli na co těšit. Jsem

pyšná na všechny zaměstnance, celý kolektiv na to kam jsme se společně dostali,

jakým způsobem spolu vycházíme a v jakém prostředí můžeme pracovat.“

p

www.4isp.eu/cs