elektrotechnika l energetika l měření a regulace

SL130 je pevné a díky šesti přiznaným křížovým šroubům na zadní straně zařízení

nikde nic nevrže. Čelnímu panelu vévodí

multifunkční LCD displej o rozměrech

bezmála 12×8 cm následovaný blokem

čtyř výstražných LED. Tady už zbývá místo jen pro gumové tlačítko resetující maximální změřené hodnoty a přepínač mezi

režimy vypnuto – zapnuto – automatický

provoz. Automatika zde přitom zajistí pravidelnou činnost v předem nastaveném

čase.

První sadu voličů najdete na pravém boku. Umožňují zde přizpůsobit funkce alarmu (Low/High), stejně jako vlastnosti dvoubarevné

signalizace. Následovány jsou dvojicí konektorů – výstupem pro vnější výstrahu a napájecí zdířkou. Potřebných 9 V obstará přibalený,

univerzální síťový adaptér podporující různé druhy zásuvek. Rozhodnout se každopádně můžete i

pro bateriové napájení. Počítejte

však s těžko uvěřitelnými osmi

články typu AA, zákazem signalizace prostřednictvím LED a zejména výdrží, která při nepřetržité činnosti hlukoměru dosahuje zhruba

240 hodin. To by mohlo v praxi

odpovídat 30 směnám. Výrobce si

taková omezení uvědomuje a oba

konektory proto v bateriovém

prostoru po odklopení víčka zprostředkuje ještě jednou. A na stejné, odvrácené straně přístroje nyní rovněž ukončujeme výčet

ovládacích prvků zmínkou o přepínači rozsahů, tlačítcích pro nastavení času, limitů a také odezvy v časové nebo kmitočtové

oblasti, příp. drobném otvoru sloužícímu

ke kalibracím.

Rozlišuje desetinu decibelu

d

Po jednoduchém odklopení obou nožiček, které zde pracují v tandemu a pro

lepší stabilitu mohou být i zafixovány, je

hlukoměr SL130 připraven stanout v mírném záklonu přímo na stole. Při manipulaci v rukou a častém přenášení však bude zapotřebí zvýšené opatrnosti. Hladké

tělo přístroje nemá s výjimkou své základny žádné protiskluzové plochy a může

proto snadno upadnout. Zranitelné jsou

také oba boční přepínače. Pokud ale vyklopíte nožičky o 180 stupňů, mohly by

k lepšímu úchopu pomoci alespoň otvory, které oba podpůrné díly původně

ukrývaly. Z pohledu ergonomie má tedy

výrobce co dohánět. Pochvala každopádně směřuje k mikrofonu. V rovině kolmé

na LCD jej bude možné polohovat v rozsahu ±90 stupňů a využívat přitom pěti

stabilních bodů, zatímco v provozu si po

jeho odšroubování a vytažení z konektoru dokážete dále pomoci s volitelným kabelovým prodloužením. Tady již bude kalibrace na místě.

„Výkladní skříní” hlukoměru Extech

SL130 se stává obrovský displej, který

u hlavního výstupu upoutá nejen velikostí

číslic, ale také sloupcovým ukazatelem.

Hromadu doplňkových informací však

mohl výrobce zprostředkovat přehledněji

a třeba i s volitelným podsvícením pro ještě lepší čitelnost. Pozor si rovněž dávejte

na výpadky elektřiny doprovázené zavádějící změnou času, nebo i ztrátou některých dat. Nastavit jednotlivé parametry

není složité a ani příliš zdlouhavé. Pokud

se ale primárně spoléháte na barevnou indikaci, raději si předem ověřte, zda náhodou nedošlo k resetu prahové úrovně.

Ticho je blahodárné a osvěžující. Mělo

by se ale jednou kvůli nadlimitním expozicím hluku stát trvalou a nedílnou součástí našich životů? Určitě ne. Dopřejte

proto sluchu bezpečnostním požadavkům a začněte konat. Nejlépe ještě

dnes.

p

www.conrad.cz

www.technikaatrh.cz

49