kaleidoskop

První frekvenčně řízený

turbo kompresor MSG®

Centac® C700n s vícestupňovými

sacími vodicími lopatkami

IDEAL-Trade Service, spol. s r.o., která na českém a slovenském

trhu zastupuje značku Ingersoll Rand, představuje hned několik

inovací. Ingersoll Rand je světový leader zvláště pak na trhu se

středními odstředivými kompresory (400 až 700 kW).

Jednou z nich je

turbo kompresor

s vůbec prvním

řešením odstředivého kompresoru s proměnnými hnacími

otáčkami a vícestupňovými naváděcími lopatkami na vstupu.

Nové řešení v podobě odstředivého kompresoru C700n vychází

z předchozího typu kompresoru Centac C700, který patří mezi

nejspolehlivější a nejúčinnější turbokompresory.

Díky širokému rozsahu modulace pomocí IGV ventilu, špičkové

efektivitě v celém regulačním rozsahu se nový model MSG® Centac® C700n stává nejplatnějším a energeticky nejúspornějším řešením pro všechny aplikace, které vyžadují velkou provozní flexibilitu.

Tradičně jsou tyto aplikace pokryté velkými dvoustupňovými objemovými kompresory s výrazně menší energetickou účinností.

Turbokompresory MSG® Centac® C700n vynikají svým jedinečným rozsahem škrcení, který je oproti stávajícímu kompresoru

C700 zvětšen až o 50 %, čímž dochází ke snížení minimálního příkonu v zátěži o více než 30 %. Toto inovativní řešení může snadno

dosáhnout roční úspory 30 000–40 000 EUR*, oproti ekvivalentním kompresorům. Nové jedinečné řešení s proměnnými otáčkami umožňuje nejenom snížit průtok vzduchu, ale také i zvýšit, a to

až o 10 %. Provozní úspory a vynikající spolehlivost jsou hlavními

výhodami, které se přidávají k již tradičním výhodám nabízeným

technologií Centac od společnosti Ingersoll Rand.

Výhody

• Snížení nákladů na instalaci

• Snížení rozběhového proudu o 3–5 násobek

• Velké regulační pásmo energeticky účinné v celém rozsahu

• Bezolejový vzduch dle ISO 8573-1 třídy 0

• Vysoká spolehlivost

• Minimální degradace v čase

• Dimenzován pro nepřetržitý provoz

• Vzdálené monitorování a ovládání kompresoru přes Modbus

TCP/IP

• Vysoce efektivní frekvenční měnič

www.itsbrno.cz/kompresory

vybavení během jarní koronakrize rostly několikanásobně: u notebooků to bylo meziročně o asi 300 %, u sluchátek o 150 %. Zaznamenali jsme velký zájem o webkamery, jejichž prodeje poskočily

o více než 1 300 %. Přes prázdniny se poptávka poměrně stabilizovala, prodeje notebooků nerostly již takto skokově, ale stabilně

se zvyšovaly průběžně celé třetí čtvrtletí. Od začátku září opět

raketově zrychlily a již v listopadu dosáhly úrovně běžné v nejvyšší

sezoně v prosinci. Zájem během celého tohoto období panoval

také například o klávesnice, myši či Wi-Fi routery,“ popisuje loňský

vývoj prodejů Pavel Roubínek, divizní ředitel nákupu a prodeje

z Alza.cz, s tím, že poptávka po vybavení pro distanční výuku

a home office je vysoká i nadále. „Za první kvartál roku 2021 jsme

ve výše zmíněných segmentech evidovali minimálně dvouciferný

procentní růst oproti loňskému jaru, tedy i vůči loňskému startu

pandemie,“ upřesňuje Pavel Roubínek.

Aktuální velká poptávka po IT vybavení s sebou však v následujících letech, jak budou nová zařízení stárnout, bohužel přinese

i zvýšené množství elektroodpadu. Ten se přitom už v současnosti

stává vážným globálním problémem, obzvláště, není-li správně

odevzdán a předán k recyklaci. V České republice se naštěstí sběr

elektroodpadu daří navyšovat, a to i navzdory pandemii. „V rámci

zpětně odebraného množství vysloužilého elektra za rok 2020

odevzdali obyvatelé ČR 22,1 tisíce tun odpadního elektrozařízení.

Oproti roku 2019 jde o šestiprocentní nárůst. Právě z důvodu, že

lidé během roku ve velkém nakupovali elektroniku nutnou pro výkon práce z domova, jsme registrovali i zvýšený sběr IT techniky,“

říká David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které

v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu.

Správné nakládání s elektroodpadem podporují i samotné firmy.

Českým firmám pak v nakládání s elektroodpadem nejen v čase pandemie pomáhá například projekt Zelená firma, který v roce 2008 spustila společnost REMA Systém. Ke konci roku 2020

bylo v projektu zapojeno 2 486 firem, což představuje zhruba

5% meziroční nárůst.

Každá zapojená firma obdrží od společnosti REMA Systém

sběrné boxy na elektroodpad, do nichž

mohou zaměstnanci

zdarma odevzdávat

staré elektro i baterie nejen z práce, ale

i z vlastních domácností. REMA se pak postará o bezplatný svoz

a následnou recyklaci. Sběrná místa na pracovišti přitom zaměstnancům dál slouží i během pandemie. „Současná doba, kdy drtivá

většina našich zaměstnanců pracuje z domova, nastavené procesy

zpětného odběru firemního elektrozařízení v rámci spolupráce

se společností REMA Systém z větší míry neovlivnila. Pokud se

zaměstnanci potřebují ekologicky zbavit elektrozařízení z kanceláří i domácností, jsou jim neustále k dispozici sběrné boxy, které

jsme pro sběr dostali díky zapojení do projektu Zelená firma,“

potvrzuje Vanda Dušková z O2 Czech Republic.

www.rema.cloud, www.chytrarecyklace.cz

Prodeje IT elektra rostou –

jak to ovlivňuje sběr elektroodpadu?

V plném či částečném režimu home office u nás ke konci března

pracovalo asi 25 % zaměstnanců a OSVČ. Od začátku pandemie

kvůli práci z domova i distanční výuce rostou nákupy IT vybavení.

Pro práci z domova je v naprosté většině případů nutné používání digitálního a IT vybavení. Tento druh elektroniky tak během

pandemie zaznamenal mimořádný prodejní boom. „Prodeje IT

Průmyslová třída úložišť

a proč je tak důležitá?

Western Digital má ve svém portfoliu produktů SSD disk průmyslové třídy IX SN530 NVMe, který je speciálně navržen pro současné potřeby odvětví průmyslového internetů věcí (dále také

IIoT) a automobilového průmyslu. Jedná se již o čtvrtou generaci

této řady určené pro potřeby aplikací průmyslového odvětví, od

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

5