12

manipulační technika l doprava

Stavební stroje:

...exkurze čištěním v praxi,

aneb jak o ně pečovat

Stavební stroje jsou během svého provozu vystavovány

extrémně náročným podmínkám a velkému množství

nečistot. Pro zachování jejich funkce a hodnoty, je

důležité dbát nejen na jejich pravidelný servis, ale také

na důkladné čištění, bez kterého by ani nebylo možné

samotnou údržbu a opravy vykonávat. Pravidelné

a důkladné čištění stavebních strojů je neméně důležité

také z bezpečnostního hlediska, pro zajištění ochrany

zaměstnanců a bezpečnosti na pracovišti.

Čištění stavebních strojů probíhá hned

několika různými metodami, které jsou

dány specifickými potřebami. Patří

sem vysokotlaké čištění studenou či

horkou vodou, čištění ultra-vysokotlakými technologiemi, suchým ledem, či

vhodnými čisticími prostředky. Jaké

metody se používají v konkrétních případech?

Na staveništi:

Vysokotlaké čištění

studenou vodou

d

Ať už se jedná o jeřáby, buldozery nebo

bagry, všechny tyto stavební stroje musí

odolávat velkému náporu nečistot a stejně

T+T T e c h n i k a a t r h 5 / 2 0 2 1

tak i požadavkům na výkon. K zajištění

správného fungování je nezbytné provádět průběžné čištění přímo na staveništi.

„Zde se využívá čištění pomocí vysokotlakého čištění zpravidla horkou vodou, které má tu výhodu, že lze údržbu

provádět rychle, efektivně a bez čisticích prostředků. Tímto způsobem se odstraňují nečistoty z řetězů, lopat nebo

kol. Pro čištění robustních konstrukcí,

které je třeba čistit z více stran, jsou na

trhu k dispozici vysokotlaké čističe se

speciálním rámem, za který se zvedají

pomocí jeřábového háku, aby se dopravily na potřebné místo, kde se nečistoty

odstraní,” říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Při výběru čisticího stroje by měl být

brán ohled na to, aby kromě dostatečného tlaku nabízel průtok alespoň

1 000 l/min. Pouze s velkým objemem

vody lze totiž dosáhnout požadované

rychlosti proplachování, které odplaví

velké množství nečistot. Kromě toho je

třeba rozhodnout, zda je vhodnější model s elektrickým pohonem nebo verze

s naftovým či benzinovým motorem.

Přívod vody může být v závislosti na

místních podmínkách zajištěn buď prostřednictvím připojení z vodovodního

řadu nebo z vodní nádrže. Aby se dosáhlo požadované účinnosti čištění,

jsou jako příslušenství dodávány různé

typy trysek.

Ploché trysky jsou určeny ke spláchnutí hrubých čerstvých nečistot z povrchů,

které bývají například na lopatách nebo

přívěsech. Pokud musí být z malého povrchu odstraněna zaschlá či zatvrdlá nečistota, je vhodnější použít trysku s bodovým paprskem. Rotační trysky pak

kombinují obě funkce: bodový paprsek,

který vystupuje z trysky rotuje, a tak působí maximální silou na větší ploše. Tato

technologie čištění se často používá