Technika a trh

3/2021

březen 2021 | ročník 28 | 60Kč/3€

… p r ů v o d c e

s v ě t e m

p r ů m y s l u

NAVIGUJTE SVÁ DATA

SPRÁVNÝM SMĚREM

Jste připraveni na datové

komunikace zítřka?

Průmyslové komunikační sítě

jsou páteří digitalizace.

strana 8