21

HDMI podporuje až 8 zvukových kanálů se vzorkovací frekvencí

až 192 kHz a s rozlišením až 24 bitů. Pro srovnání, hudba na kompaktním disku je nahrávána s 16bitovou přesností a s frekvencí

44,1kHz.

Je třeba zdůraznit, že samotné rozhraní HDMI nekomprimuje data. To má dva důsledky. Za prvé, obraz a zvuk jsou přenášeny beze

ztrát. Za druhé (a tady vznikají problémy) možnosti HDMI jsou

úměrné rychlosti přenosu dat. Následné revize HDMI, přizpůsobené pro podporu stále vyššího rozlišení obrazu a zvuku, stejně jako

stále větší balíčky metadat, nemění způsob přenosu, pouze zvyšují

jeho propustnost. Zatímco první generace rozhraní dosahovala

rychlosti cca 5Gbps, nejnovější verze (HDMI 2.1) běží rychlostí

až 48Gbps. K tomuto vývoji navíc dochází ve spotřebitelském segmentu, kde mohou být konektory a vodiče používány v neoptimálních (nebo dokonce i nepříznivých) podmínkách. Standard HDMI

zůstává stále aktuální a zpětně kompatibilní, a to díky použité

technologii přenosu, kterou je TMDS.

inzerce

Jak funguje HDMI přenos?

TMDS – co je to a jak funguje?

TMDS je zkratka pro transition-minimized differential signaling, tedy přenosová minimalizovaná diferenciální signalizace. Tato technologie se používá ve standardu HDMI pro omezení vlivu elektromagnetického záření na přenášená data. U této metody každý

bajt vyžaduje zaslání dvou 10bitových rámců, a komunikace probíhá prostřednictvím tří kanálů, z nichž každý se skládá ze dvou řádků podle pravidel diferenciální signalizace (což samo o sobě poskytuje určitou ochranu signálu). Každý bajt dat je zpracován, a to

bajt po bajtu, prostřednictvím funkce vylučovací alternativy nebo

její negace (XOR nebo XNOR) pro zajištění co nejmenšího počtu

přechodů mezi logickými stavy. Snížená četnost změn navíc snižuje rušení mezi žílami kabelu, stejně jako vliv vnějších faktorů. Ve

druhé fázi, a to během opětovného zaslání bajtu, pokud je vyžadováno udržení průměrné hodnoty proudu, jsou data logicky negována. V každém 10bitovém datovém rámci jsou kromě přenášeného bajtu dva bity, které určují provedenou logickou operaci.

Jaká data může HDMI přenášet?

Moderní televizory s trendy přívlastkem „smart”, pomalu přebírají

úlohu, kterou ještě donedávna plnily přehrávače, rekordéry a přijímače a pomalu se stávají zábavními centry. Pro příjem obsahů populárních serverů, jako jsou YouTube či Netflix, nejsou již potřeba

žádná další zařízení. Postačí modulární počítač s ovládačem, tunerem, zesilovačem a napáječem uvnitř televizoru. Spolu s tímto průlomem se vyskytl problém známý právě z počítačového průmyslu,

a to jak odstranit přebytečné kabely? Připojení několika antén, audio-video zdrojů, audio výstupů, řídicího signálu, internetu – to vše

pokračování

www.technikaatrh.cz

a