pohony l automatizace l převody

a spolehlivý, nemuseli jsme řešit žádné

technické problémy. V uplynulých 15 letech jsme neměli jedinou poruchu. To je

skutečně úžasné,” potvrzuje radiochirurg.

Rychlejší, přesnější

a méně fyzicky náročný

d

Práce se systémem CyberKnife R začíná

ale mnohem dříve, než vstoupí do hry robot. Nejdříve se s využitím metody magnetické rezonance a počítačové tomografie získají obrazová data. Lékař poté

vymezí ohraničení nádoru a instruuje lékařského fyzika, jakou dávku radiace je

třeba na ozáření nádoru použít. Na základě této informace se vypracuje plán léčby

a následně přenese do softwaru. Poté je

zahájena léčba, která probíhá plně automaticky. Zde přichází ke slovu KUKA robot v systému CyberKnife R. „Vždy to přirovnávám k pilotovi v kokpitu letadla,

který velmi rychle přepne na autopilota.

Pro nás lékaře je tím práce hotova. Nyní

již monitorují pacienta technici. Vlastní

práci provádí Systém CyberKnife samostatně – se stupněm přesnosti, které by

žádný chirurg nebyl schopen. Dosažení

přesnosti 0,5 mm je ručně nemožné,” dodává Alexander Muacevic.

Právě přesné zacílení ozařování je klíčovým přínosem robota v systému CyberKnife. Lze jej například využít při léčbě

nezhoubných nádorů mozku, takzvaných

vestibulárních schwannomů nebo meningeomů. Tyto nádory by se jinak odstraňovaly v rámci šestihodinového operačního

zákroku a následným nejméně týdenním

pobytem v nemocnici a osmitýdenní rehabilitací. „Velmi dobře umíme s pomocí virtuálního nože léčit malé a středně velké

nádory bez nutnosti operace. Pacient se

může následující den vrátit do práce,” vysvětluje radiochirurg.

Na trhu není nic srovnatelného, protože

robot v systému CyberKnife R zaručuje

takový stupeň flexibility, jaké normální radioterapeutický přístroj není schopen dosáhnout. V centru CyberKnife se přizpůsobuje technologie pacientovi a ne

naopak. Díky dynamickým komponentům nabízí systém CyberKnife R více než

1 600 různých možností ozáření. „Toho

nelze s běžnými radioterapeutickými přístroji dosáhnout, protože ty jsou zafixovány v pevné poloze a mohou se otáčet

pouze v jedné nebo dvou osách,” zdůrazňuje prof. Muacevic.

Dokonalejší výsledek

pro pacienty

d

Skutečnost, že nádory mohou být úplně

odstraněny během půlhodinového zákroku, lékaře fascinuje. Navíc je tento systém

extrémně univerzální. Běžně během dne

jsou v Mnichově postupně ošetřeni radioterapií čtyři pacienti: jeden pacient z Litvy

s nádorem oka, jeden z Ruska s nádorem

plic a dva z Německa s vestibulárními schwannomy. „Fakt, že mohu se systémem

CyberKnife R pracovat s různými kolegy

na kterékoliv části těla, je na mojí práci

obzvláště přitažlivé,” říká s jistou pýchou

Alexander Muacevic.

Protože tento neurochirurg považuje

možnosti aplikace robotické technologie

doposud za málo využité, vidí spoustu

prostoru pro další vývoj soustavy CyberKnife R. V současnosti lékaři v Mnichově

testují systém pro léčbu srdeční arytmie.

Alexander Muacevic také vidí potenciál

v boji proti stavům spojených s třesem pomocí funkční terapie, při níž jsou postižená místa v mozku lokálně deaktivována.

Od předloňského roku používají v Mnichově systém CyberKnife R při léčbě rakoviny prostaty. „To je nejrozšířenější forma rakoviny u mužů. Jako alternativu

rozsáhlého operačního zákroku můžeme

dramaticky snížit dobu léčby z osmi na jeden týden – je vědecky prokázáno, že dosahujeme přinejmenším srovnatelných výsledků, ne-li lepších,” říká na závěr prof.

Dr. Alexander Muacevic.

Informace o společnosti KUKA

d

KUKA je automatizační globální společnost s obratem kolem 3,5 miliardy EUR

a zhruba 14 200 zaměstnanci. Jako jeden

z předních světových dodavatelů inteligentních automatizačních řešení nabízí

KUKA zákazníkům vše, co potřebují, z jediného zdroje: od komponentů a výrobní

buňky až po plně automatizované systémy pro automobilový průmysl, elektroniku, spotřební zboží, kovoobrábění, logistiku/e-commerce, zdravotnictví a služby

robotického průmyslu. Společnost má sídlo v Augsburgu.

p

Více informací na: www.kuka.com

Foto: archiv KUKA CEE GmbH, odštěpný závod

www.technikaatrh.cz

39