8

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Jste připraveni na datové

komunikace zítřka?

Řiďte svá data správným směrem

Komunikace strojů a systémů se rychle rozšiřuje.

Sítě fungují pro datové toky jako cévy. K dosažení

úspěšné digitalizace musíte mít k dispozici výkonnou

a spolehlivou síťovou technologii. Je potřeba si položit

otázku, zda je komunikační síť dostatečně silná na to,

aby zvládla rozšíření flexibilních aplikací, a zjistit, jaké

jsou nezbytné požadavky pro spolehlivé zasíťování

kombinace klasických a digitálních zařízení. A nakonec

potřebujte také vědět, zda je aplikace připravena na

pokrok v datové komunikaci, který v budoucnu přijde.

Průmyslové komunikační sítě

jsou páteří digitalizace

d

Komunikace strojů a systémů se rychle

rozšiřuje. Sítě fungují pro datové toky jako

čáry života. K dosažení úspěšné digitalizace musíte mít k dispozici výkonnou a spolehlivou síťovou technologii. Musíte si položit otázku, zda je komunikační síť

dostatečně silná na to, aby zvládla zvýšení

počtu flexibilních aplikací, a zjistit, jaké

jsou nezbytné požadavky pro spolehlivé

zasíťování kombinace klasických a digitálních zařízení. A nakonec potřebujte také vědět, zda je aplikace připravena na

T + T Technika a trh 3/2021

pokrok v datové komunikaci, který v budoucnu přijde.

Návrh, plánování a realizace průmyslových komunikačních sítí vyžaduje dokonalou znalost

automatizačních technologií a musí zohledňovat hlavní požadavky pro zapojení

dat do sítí, tedy spolehlivost, otevřenost

a flexibilitu.

Společnost Murrelektronik dobře ví, že

nezáleží pouze na schopnosti zajistit

komponenty, jejichž rozsah sahá od základních switchů až po nejnovější zařízení v technologii POE, a kabely na jejich

propojení, ale také na schopnosti poskytovat podporu a rady, které pomohou jejím partnerům při optimalizaci datových

toků při současném omezování náročnosti jejich zapojení.

Sdílení znalostí, předkládání variant řešení (včetně jejich výhod a nevýhod) a vysvětlování míst použití komponent vám

umožňuje vidět průmyslové sítě jako celek a vyzdvihnout přidanou hodnotu zvoleného řešení.

Systémové sítě

vs. požadované sítě

d

Dnešní výrobní zařízení musejí být flexibilní a musejí umožňovat snadné provádění

změn. Z tohoto důvodu je správný návrh

topologie sítě klíčem k dosažení spolehlivosti funkcí strojů a systémů ve vztahu

k datům a k zajištění toho, aby byl v souladu s aktuálními požadavky. Je také důležité kontrolovat tuto koncepci ohledně redundantních spojů, čehož je možno

dosáhnout prostřednictvím nepřetržité

segmentace a trvalého přístupu k sítím na

vyšší úrovni.

Vedle požadavku na otevřenost a flexibilitu musejí být průmyslové sítě navrhovány tak, aby vyhovovaly daným aplikacím.

Správnou topologii sítě určují jednotlivé

faktory volené koncovými uživateli, jako