38

pohony l automatizace l převody

KUKA: Místo skalpelu lékaři

používají virtuální nůž

Kovové nože a nástroje formovaly medicínu po tisíciletí.

Zavedení radioterapie závislost na těchto prostředcích

velmi snížilo, a to především při léčbě nádorů. Nicméně

již před několika lety vnesl do tohoto oboru oživení nový

typ skalpelu, který je unikátní tím, že nejde jen o nástroj

fyzický, ale virtuální. Je známější jako CyberKnife R

a představuje alternativu běžné radioterapie.

„S tímto systémem provádíme radiochirurgii – tj. léčbu, aplikující radiaci s maximální přesností. Díky integraci systému řízeného zobrazení a robotiky dosahujeme

přesnosti v hodnotách nižších než milimetr,” vysvětluje prof. Dr. Alexander Muacevic, radiochirurg a neurochirurg v centru

CyberKnife v Mnichově.

Původní myšlenka výroby tohoto zařízení vznikla na Stanfordské univerzitě v USA.

První komerční systém, jehož součástí již

byl robot KUKA, zde byl vyvinut v roce

2001. V té době se většina výrobců robotů vyhýbala používání svých systémů na

pacientech. To ovšem nebyl případ lídra

trhu z Augsburgu, který rovněž poskytl výrobci zdravotnických přístrojů Accuray,

vyrábějícímu systém CyberKnife R, silnou

podporu.

Počet pacientů léčených pomocí

systému CyberKnife stále roste d

Centrum CyberKnife v Mnichově-Grosshadernu bylo otevřeno v roce 2005 ve

spolupráci s Univerzitní nemocnicí v bavorské metropoli. „Prvotní byl koncept

integrované péče mezi Ludwig Maximilian University Hospital v Mnichově, zdravotní pojišťovnou AOK Bayern a Centrem CyberKnife s cílem zdokonalit

T+T T e c h n i k a a t r h 3 / 2 0 2 1

ambulantní péči,” říká Alexander Muacevic. Dnes pracují společně čtyři lékaři

se třemi lékařskými fyziky a dvěma techniky. Každý rok léčí kolem 700 pacientů.

„Z nich 90 procent absolvuje jedinou léčbu, zatímco jen 10 procent projde opakovaným ošetřením. Celkem jde o 1 500 sezení za rok,” potvrzuje radiochirurg.

Dnes existuje ve světě více než 350 systémů kybernožů. V Mnichově používají již

třetí generaci tohoto virtuálního nástroje.

„Vývoj jde dopředu rychlým tempem,”

zdůrazňuje Alexander Muacevic. „"Jsme

schopni provést ozáření díky vysoce přesnému robotu a řízenému zobrazení nádorů kdekoliv v těle, od mozku po páteř,

stejně tak orgánů jako jsou plíce, játra,

ledviny nebo prostata. A to především pomocí sofistikovanějšího softwaru CyberKnife,” dodává.

Specifické požadavky na robota

při lékařských aplikacích

d

Vysoce přesná léčba vyžaduje doplňkové

komponenty. Kromě robota integrovaného v systému CyberKnife jde také o několik digitálních rentgenových kamer, které

jsou potřeba pro sledování ošetření mozku a páteře. Pro ozařování orgánů se používá infračervená kamera. „Ta se aplikuje

pro měření změn polohy hrudníku během

ošetření plic. V případě pohybujících se cílových struktur vypočítaný model dýchání,

spolu s digitálními rentgenovými kamerami,

umožňuje robotu v systému CyberKnife R

synchronizovat pohyb s pohybem nádoru

tak, aby mohl být ozářen s takovou přesností, aby nedošlo k poškození okolních

tkání,” vysvětluje Alexander Muacevic.

Další systém, který usnadňuje pacientům

i lékařům život je takzvaný RoboCouch.

Ten je integrovaný do systému CyberKnife a umožňuje optimální nastavení pacienta do plánované léčebné polohy. Tím se

ušetří čas, který by jinak byl potřeba pro

změnu polohy pacienta, zkracuje se délka

ošetření a zajistí se ještě vyšší přesnost radioterapie. Robotické komponenty systému RoboCouch byly rovněž vyvinuty společností KUKA.

Roboty určené pro lékařské aplikace

musí splňovat zvláštní regulační a procesně specifické požadavky. Accuray si obzvláště chválí tým specialistů svého dlouholetého partnera, který hrál ve vývoji

nových generací rozhodující roli. Velmi

dobrým příkladem této úzké spolupráce

je výše popsaná synchronizace systému

a respiračních pohybů.

„Vždycky mám pocit, že robot v systému CyberKnife není dostatečně vytížený

a že by při vší té své přesnosti zvládl víc –

zvláště, co se týká rychlosti,” chválí technologii KUKA Alexander Muacevic. „Za

celá ta léta prokázal, že je velmi stabilní