44

služby l podpora výroby

Efektivní firemní komunikace

na zahraničních trzích

Český exportér se setkává s řadou úkolů a překážek při

obchodování na zahraničních trzích, obzvlášť při exportu

na trhy mimo EU. Jedním z hlavních témat bývá

cizojazyčná komunikace se zahraničními partnery,

zákazníky či institucemi. Dnes již existují specializované

překladatelské agentury, které pomáhají exportérům

správně a efektivně komunikovat v cizích jazycích.

V tomto rozhovoru se ptáme představitele STAR Group,

založené v roce 1984 ve Švýcarsku a specializované

na lokalizaci a správu cizojazyčných firemních informací.

Na otázky odpovídá jednatel společnosti

STAR Czech s.r.o., pan Ing. László Jankovics.

a technické správnosti, dále pak profesionální korektor z hlediska stylistiky a jazykové správnosti. Po ohodnocení dle

několika kritérií se vybírají ti nejlepší,

kteří pokračují do dalšího kola. V tomto kole již pracují na „ostrých” projektech, kdy jsou podrobováni důkladné

kontrole zkušenými kolegy s dlouholetou praxí. Teprve po několikaměsíční

spolupráci se daný překladatel oficiálně zvolí za našeho spolupracovníka.

Poměr těch, kdo se k nám hlásí, a koho

vybereme, mluví za vše: 60:1. U nás

tedy klient má opravdu jistotu, že jeho

překladu se bude věnovat kompetentní

překladatel.

p Co dále může klient

očekávat, zadá-li svůj materiál

k překladu firmě STAR Group?

Naším posláním je pomáhat svým klientům vhodně a účinně komunikovat v cizích jazycích a napomáhat tak k jejich úspěchu na zahraničních trzích. Svým

klientům nabízíme všechny služby, které

potřebují při komunikaci v cizím jazyce, ať

už jde o komunikaci vnitrofiremní, či se

zákazníky, a to v písemné či mluvené formě. S oblibou říkáme, že nepřekládáme,

ale lokalizujeme. Bereme tedy plně v úvahu zvyklosti a tradice místního kulturního

prostředí, pro které je daný materiál či komunikační kanál určen. Spolupracujeme

vždy s rodilými mluvčími v cílové zemi,

aby výsledný produkt byl nejen plně srozumitelný, ale i stylisticky a technicky

správný.

Překlad STAR do hindštiny pro Škoda Auto

p Na co by měl dávat český

exportér pozor při komunikaci

na zahraničních trzích?

Je klíčové svěřit přípravu firemních dokumentů do správných rukou. Sebepečlivěji

připravený firemní dokument může po

překladu nekompetentní osobou napáchat obrovské škody, zejména jde-li o marketingový materiál či technickou dokumentaci k výrobku. Všichni známe ty

úsměvné překlady, ze kterých mnohdy

není vůbec jasné, co tím autor chtěl říct.

Jak takový text na Vás působí? Rozhodně

si pozitivní obrázek o daném výrobku,

službě či společnosti neuděláte. Zadávejte tedy překlady firmě, u které máte jistotu, že překladatel bude kvalifikovaný,

T+T T e c h n i k a a t r h 3 / 2 0 2 1

bude to rodilý mluvčí žijící v cílové zemi

a bude dokonale znát tematiku překládaného materiálu.

p Jak probíhá výběr

spolupracujících překladatelů

u Vaší firmy?

Jsme specialisté na technické a odborné

překlady, takže tomu odpovídá specifický

způsob hledání spolupracovníků. Jednak

aktivně hledáme odborníky na různých fórech, v institucích či na vysokých školách,

jednak se nám hlásí překladatelé sami.

Každý zájemce o spolupráci prochází podrobným testováním. Musí vyhotovit zkušební překlad, který hodnotí odborník daného technického oboru z hlediska věcné

p Technický a odborný překlad

je Vaší hlavní specializací, že ano?

Ano, překládáme zejména technickou dokumentaci, manuály, katalogy, servisní

knížky mnoha technicky zaměřených firem, dále lokalizujeme software, ale poskytujeme také další služby, jako je tlumočení, tisk, audio nahrávky, tvorbu

audiovizuálních aplikací, softwarová řešení a optimalizace textu během tvorby

technické dokumentace. Na překladech

u nás vždy pracuje odborník v daném

technickém oboru. Ten v prvé řadě rozumí technickému textu, který překládá,

a v druhé řadě rozumí cizímu jazyku a správně se vyjadřuje ve svém rodném jazyce, tj.

v cílovém jazyce překladu. Není nic horšího, než když překladatel, byť má sebelepší jazykové znalosti, nerozumí tematice

překladu.