40

pohony l automatizace l převody

Nepřetržité sledování slunce

za pomocí pohonů NORD

V solární tepelné elektrárně Gemasolar v jižním

Španělsku zajišťuje 5 300 nezničitelných

pohonných jednotek od společnosti

NORD, aby obrovský les zrcadel

vždy vrhal co nejvíce slunečního

světla na věž

ve svém

středu.

Stručný přehled o projektu

d

Solární věž, elektrárna Gemasolar, s nominálním výkonem 19 MW je navržena tak,

aby produkovala 110 GWh elektřiny ročně. Vystačí pro zásobování 30 000 domácností a snižuje emise CO2 přibližně

o 40 000 tun ročně. NORD DRIVESYSTEMS

vybavil každý z heliostatů v systému dvěma robustními motory s převodovkou. Ty

spolu s řídicí technologií garantují, že zrcadla zůstanou optimálně nastavena ke

slunci. Obrovské pole čítá celkem 2 650 zrcadel a tedy 5 300 motorů s převodovkou

NORDBLOC.1 od společnosti NORD.

obsahuje celý les těchto zrcadlových

prvků rozmístěných kolem věže na ploše

185 hektarů, které odrážejí sluneční paprsky na absorbér instalovaný v horní

části věž. Obrovské teplo – „koncentrovaná solární energie” (CSP) – se předává

kapalině cirkulující věží. Ohřívané médium zabezpečuje prostřednictvím výměníku tepla výrobu elektřiny pomocí připojené turbíny. Systém umožňuje část

energie v kapalině uschovat a po západu

slunce pak pokračovat ve výrobě elektrické energie.

Budiž světlo

Požadavky projektu

d

Elektrárna Gemasolar v jižním Španělsku

je jednou z prvních svého druhu. Systém

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 1

d

Rovinná zrcadla jsou namontována otočně

a sklopně tak, aby dokázala zachytit co největší množství slunečního světla a odklonit

ho na cílovou oblast na věži, pokud je slunce v jejich zorném poli. Aby se optimalizoval solární zisk, musí být každý heliostat

v nepřetržitém pohybu a v průběhu dne vždy

optimálně umístěn podle dopadu světla.

S ohledem na velikost, značnou hmotnost a neskladnou konstrukci zrcadlových

jednotek jsou pro sledování slunce vyžadována výkonná, velmi stabilní a odolná

pohonná řešení. Při této aplikaci se přirozeně vyskytují extrémně vysoké teploty

okolí. Výsledkem je, že použitá technologie musí být vybavena tak, aby tyto

podmínky vydržela. Každý heliostat má

plochu povrchu kolem 120 m 2, což

představuje velkou výzvu pro silné větry

a bouře, s kterými je v těchto oblastech

nutno počítat.