28

obrábění l tváření l dělení materiálu

Broušení a leštění

průmyslovým robotem

a stacionární bruskou

DEPRAG CZ a.s. je tradičním výrobcem profesionálního

pneumatického nářadí, které se dnes úspěšně prodává

pod obchodní značkou DEPRAG Industrial do různých

průmyslových oborů, mimo jiné do automobilového

průmyslu, strojírenství a i do prostředí s nebezpečím

výbuchu. Standardní sortiment DEPRAG Industrial

zahrnuje brusky, leštičky, pilníky, vrtačky, závitořezy,

rázové utahováky, kladiva, jehlové oklepávače, pily,

kleště a nářadí s certifikací ATEX. V sídle společnosti

v Lázních Bělohradě probíhá vývoj, výroba a veškeré

marketingové aktivity v závislosti na požadavcích

zákazníků z celého světa.

Kromě standardního sortimentu

pneumatického nářadí DEPRAG Industrial jsou v poslední době čím dál

více frekventovaná i tzv. zákaznická

řešení. Tedy konstrukční řešení „šitá

na míru” přímo zákazníkovi. O jedno

takové řešení požádal firmu

DEPRAG CZ a.s. její významný

dlouholetý zákazník z oblasti

automobilového průmyslu.

Stacionární bruska

– robot

d

Na svém pracovišti ve

svařovně doposud používal ruční leštičky v pistolovém provedení řady PLU ze

standardní nabídky pneumatického nářadí DEPRAG Industrial. Přičemž danou aktivitu

na výrobní lince vykonávali dva pracovníci,

a to ve třísměnném

provozu.

Dohromady tak

bylo nutné zaměstnat 6 pracovníků.

T+T T e c h n i k a a t r h 1 - 2 / 2 0 2 1

Zadání zákazníka

d

Zadání zákazníka znělo nahradit tradiční

ruční nářadí stacionárním provedením pro

následné upnutí na robota. Cílem celého

řešení bylo: nahradit šest pracovníků (dva

na každou směnu) dvěma roboty, eliminovat vliv lidského faktoru na kvalitu

broušeného dílu, omezit vliv nevhodných

hygienických podmínek na lidský organismus a pochopitelně zvýšit produktivitu při

pokud možno stejných nebo nižších výrobních nákladech.

Zadání na první pohled vcelku jasné. Činnosti jako svařování, nanášení (nátěrových)

hmot nebo přemísťování břemen jsou dnes

roboty běžně vykonávané. Ale jak říká obchodní ředitel firmy DEPRAG CZ a.s. Pavel

Šilhán: „Při zadání tohoto úkolu bylo nutné

nahradit cit člověka při práci s ručním

pneumatickým nářadím strojně v závislosti

na nerovnosti povrchu, která není u každého dílu konstantní.” Dnes už jsou na trhu

k dispozici technologie, které mají vysokou

citlivost v závislosti na nerovnosti povrchu

při zachování konstantní přítlačné síly. Mají však své vlastní elektronické řízení nezávislé na řízení robota. Požadavkem zákazníka bylo toto řízení eliminovat. Případná

porucha a nastavení elektronicky řízeného procesu v době provozu může způsobit dlouhodobou odstávku výroby, která je především

v hromadných

výrobách nežádoucí –

způsobuje

vysoké

finanční

ztráty!

Velká výzva pro techniky

d

Pro konstruktéry z technického oddělení

firmy DEPRAG CZ a.s. bylo toto zadání

velkou výzvou. Zákazník dodal brusivo

s definovanými otáčkami, které bude

používané pro danou aplikaci. Zbytek

práce už byl na pověřeném konstruktérovi firmy DEPRAG CZ a.s. Bylo nezbytné

vybrat vhodné stacionární vřeteno s technickými parametry potřebnými pro požadované kvalitativní parametry na opracovávaném dílu zákazníka. Dalším

specifikem zadání bylo upnutí vřetena tak,

aby nedošlo ke zbytečnému snížení stupňů volnosti robota. Vřeteno přesuvně uložené v upínací hlavě je spojené s pneumatickým válcem, který vytváří osovou

sílu brusiva na broušený díl. Přítlak vřetena je regulován prostřednictvím externí

údržbové jednotky vybavené manometrem v rozsahu 1,0–6,3 barů. To nahradilo požadovaný přítlak a citlivost lidské ruky bez nutnosti dalšího regulačního

obvodu s elektronickým řízením přítlaku.

Celá konstrukce tak byla na světě.