58

manipulaèní technika I doprava I automobilový prùmysl

Nadměrné přepravy

jsou zpestřením logistické praxe

Logistická a přepravní

praxe přináší vedle

dalších výzev také

přepravu nadměrných

a kuriózních nákladů.

„Gebrüder Weiss řeší

každoročně vyšší stovky

přeprav, které jsou svými

rozměry, hmotností nebo

charakterem neobvyklé

a pro naše kolegy jsou

vždy profesní výzvou,

která je zároveň i určitým

zpestřením jejich obvyklé

činnosti,“ říká Jan

Kodada, ředitel obchodu

a marketingu Gebrüder

Weiss ČR.

Výstavba vodní elektrárny,

Stardalen, Norsko

d

Pro rakouské klienty přepravil loni na jaře

Gebrüder Weiss komponenty malé vodní

elektrárny. Do norského Stardalenu byly potupně převezeny součásti z Rakouska, Španělska a Turecka za použití kombinace silniční, námořní a trajektové dopravy. „Největší

náklady měly rozměry 5,55×4,00×3,25 metru a jejich hmotnost dosahovala 46 000 kilogramů. V tomto konkrétním případě se

jako největší výzva ukázala mimořádně členitá morfologie terénu na území Norska.

Přerov Antverpy Gebrüder Weiss

T+T T e c h n i k a a t r h 1 – 2 / 2 0 2 1

Všechny nástrahy velmi malých přístavů,

úzkých silnic i strmých hor se však podařilo překonat a všechny komponenty vodní elektrárny dorazily v pořádku a včas na

místo určení,“ uvádí Jan Kodada.

Závod s časem na cestě

z Přerova do Antverp

d

Mimořádnou zásilku si vzal Gebrüder Weiss

na starost v okamžiku, kdy se ukázalo, že

v důsledku změny jejích rozměrů na poslední chvíli došlo k uvíznutí nákladu v Přerově v České republice. “Klient se na nás

obrátil v situaci, kdy se neúspěšně snažil

najít způsob, jak přesunout 2 kusy nákladu do Antverp k nalodění a další přepravě

do Chile. První z jednotek měla rozměry

12,00×4,60×4,30 m a hmotnost 5 tun, druhá potom vážila dokonce 15 tun a disponovala rozměry 10,50×5,50×4,20 m. Pro

přepravu takového nákladu po německých

a belgických silnicích je potřeba zvláštní povolení, k tomu ale s ohledem na termín vyplutí lodi z antverpského přístavu, nezbýval

dostatek času,” vysvětluje Jan Kodada. Gebrüder Weiss proto zvolil netradiční cestu

a namísto kratší pozemní cesty do Antverp

se rozhodl odvézt náklad do Gdaňsku, na

lodi RORO jej přepravit do Belgie a v rámci

antverpského přístavu jej přesunout k nakládce do příslušného plavidla na pontonu.

“Díky našemu pružnému a vskutku nestandardnímu řešení jsme dokázali dopravit náklad do Antverp včas, dokonce s rezervou

24 hodin před uzávěrkou nakládky zaoceánské lodi do Chile,” uzavírá Jan Kodada.

Nový most pro Oslo

d

„Pro našeho klienta, kterým je strojírenský závod v Rumunsku, jsme realizovali

Most Oslo Gebrüder Weiss

transport ocelového mostu přímo do centra norské metropole. S náročnými rozměry 39 metrů délky a 72 tun hmotnosti

se přímý převoz po příliš úzkých cestách

v norském přístavu ukázal jako nereálný,”

vysvětluje Jan Kodada. Po vylodění mostu z námořní lodi v Oslu proto Gebrüder

Weiss zajistil pro finální fázi přepravy plovoucí jeřáb, který náklad vyzvednul a přepravil jej přímo na místo jeho instalace

poblíž budovy Norské státní opery a baletu v Oslu. “Využití plovoucího pontonového jeřábu nám umožnilo překonat místo, které bylo pro celou operaci kritické,“

dodává Kodada.

Stěhování obydlí z Dubaje

do Constanty

d

Další rumunský zákazník objednal loni na

podzim u Gebrüder Weiss přestěhování

ubytovacího zařízení z průmyslové zóny

v Dubaji, přes přístav Jebel Ali do Constanty v Rumunsku. ”Mezi těmito dvěma destinacemi neexistuje přímé nákladní lodní

spojení nákladní oceánská služba. Proto

bylo nezbytné zajistit kontejnerové plavidlo z Jebel Ali do Istanbulu, kde byl náklad o rozměrech 22,50×6,70×5,20 metrů

a hmotnosti 56 tun překládán na loď mířící do přístavu v Constantě. Právě rozměry

a hmotnost nákladu byly výzvou pro bezpečnou překládku a doruční zásilky na její

konečnou destinaci poblíž důležitého rumunského přístavu,” vypráví Jan Kodada.

Silniční přeprava

Švédsko – Srbsko

d

Pro klienta z Číny zajišťoval Gebrüder

Weiss převoz dvojice kolových nakladačů Caterpillar z výrobního závodu ve