elektrotechnika l energetika l měření a regulace

• Existuje důvod pro instalaci typu

„plug and play” IP67 namísto

nákladných svorkovnic?

Umožňují někteří dodavatelé pomocí

standardizovaných a předem

sestavených komponentů

přizpůsobené systémové řešení?

• Lze IO moduly PLC nahradit

decentrálními sběrnicovými

IO moduly?

• Je možné se vyvarovat nepřehledných

kabelových svazků a kabelových tras

pomocí rozvodných boxů

v bezprostřední blízkosti senzorů

a akčních členů?

• Jsou na přípojných svorkách namísto

jednotlivých vodičů projektovány

zásuvné, těsně zalisované kabelové

spoje, které umožňují rychlejší

a bezchybnější postup montáže,

servisu a údržby?

• Jaký dopad má snadno

interpretovatelná diagnostická

koncepce na zvýšení disponibility

zařízení pro provozovatele stroje?

Konektivita

jako klíčová technologie

zákazníky. Instalační technika strojů a zařízení může mít mnoho podob.

Efektivní instalační technologie plánovaná pro každou aplikaci a navržená se

systémovým pohledem otevírá potenciál

enormních úspor, což usnadňuje rozhodovací proces.

Systematický přístup určitě spadá do

rozsahu odpovědnosti strojních inženýrů

a techniků, ale také ukazuje manažerům

a vedoucím pracovníkům, jak se vyhnout

odlivu peněz.

GO!

My v Murrelektronik vidíme nevyužité

příležitosti a potenciál v systematickém

myšlení.

Spolupráce se zákazníkem na identifikaci těchto potenciálů s sebou často přináší prostor pro zjednodušenou instalační technologii a chytřejší diagnostiku.

Podívat se na tyto systémové perspektivy se specialisty společnosti Murrelektronik, aby bylo možné systém otestovat a

přesně zjistit, kde lze najít slíbené 30%

úspory, stojí za to.

Protože nakonec odejdete s lepší představou, jak diskutovat o instalační technologii s vašimi elektrotechniky a instalatéry

a jak sami optimalizovat nadcházející

projekty.

p

d

Murrelektronik nabízí odpovědi na tyto

otázky a sofistikovaná řešení pro všechny

inzerce

prvek nákladové efektivity. Díky tomu je

plánování, konstrukce a výroba flexibilnější, jednodušší a v konečném důsledku také efektivnější.

29

BUDOUCNOST

ZAČÍNÁ

PRÁVĚ TEĎ

Systémová technika

by Murrelektronik

Ušetřete 30 % nákladů se

systémovou technikou –

Pojďme na to!

Digitální transformace na Vás

nepočká! Proto musíte jednat teď,

abyste se mohli postavit rostoucí

konkurenci a neustále se zvyšujícím

nákladům. Účinná a efektivní řešení

však existují! Díky decentrálním

instalačním řešením od společnosti

Murrelektronik ušetříte až 30 %.

Jste připraveni na budoucnost?

www.technikaatrh.cz

murrelektronik.cz