14

materiály l komponenty l plasty

Nový EcoCcompact – kompaktní

systém plug & play pro efektivní

čištění a konzervaci rozpouštědly

Snížení jednotkových nákladů díky vyššímu čisticímu výkonu a nižší spotřebě energie.

Díky vlastnostem zařízení, jako je velká kapacita dávky, vylepšená mycí mechanika

a regenerace mycí kapaliny, jakož i energeticky optimalizovaná systémová technologie

s účinnou rekuperací tepla, udržuje nová generace strojů EcoCompact nízké náklady

na mytí jednotek i při vysokých požadavcích na čistotu. Minimální nároky na prostor

a flexibilní přepínání mezi uhlovodíky a modifikovanými alkoholy rovněž přispívají

k vysoké nákladové efektivitě a budoucnosti kompaktního čisticího systému Ecoclean

typu plug-and-play.

Stále přísnější požadavky na kvalitu dílů

a rostoucí rozmanitost výrobků vyžadují

stále komplexnější a všestrannější řešení

v oblasti čištění dílů. Pro udržení konkurenceschopnosti výroby je také nezbytné

minimalizovat spotřebu zdrojů a jednotkové náklady na čištění a zároveň maximalizovat čisticí výkon. Nejnovější generace nákladově efektivního čisticího

systému EcoCcompact na bázi rozpouštědel

byla těmto požadavkům přizpůsobena.

Kompaktní řešení typu plug & play, které

vyžaduje prostor o rozměrech pouhých

3 200×1 600×2 450 mm (dך×v), umožňuje snadné přepínání mezi uhlovodíky

Ecoclean – EcoCcompact

Díky velké kapacitě dávky,

vylepšené mechanice mytí

a regeneraci mycí kapaliny,

jakož i energeticky optimalizované

systémové technologii zvládne

EcoCompact úkony mytí od

předčištění a průběžného mytí

až po konečné mytí a konzervaci

– rychle, podle potřeby

a s minimálními

jednotkovými náklady.

Zdroj fotografií: Ecoclean

T+T T e c h n i k a a t r h 9 – 1 0 / 2 0 2 1