20

služby l podpora výroby

Umělá inteligence na poli technických

překladů?

V tomto rozhovoru se ptáme představitele

mezinárodní skupiny STAR Group,

překladatelské a softwarové agentury,

na možnosti efektivního a kvalitního

překladu technické dokumentace pomocí

moderních technologií. Na otázky

odpovídá jednatel společnosti

STAR Czech s.r.o.

pan Ing. László Jankovics.

p Jak dlouho se již zabýváte

lokalizací, překlady technické

dokumentace?

Letos máme 37. výročí: naše mateřská společnost STAR AG Švýcarsko vznikla v roce

1984, dnes je to rozsáhlá síť 60 poboček na

4 kontinentech. Největší pobočky jsou švýcarská, německá, ruská, japonská a čínská.

V současné době máme asi tisíc zaměstnanců a několik desítek tisíc externích spolupracovníků. Na českém a slovenském trhu firma působí 23 let, oficiální zastoupení

má od roku 2000 v Praze.

p Čím vším se v rámci

lokalizace informací zabýváte?

Stručně řečeno, pomáháme svým klientům

komunikovat v cizích jazycích. Nejsme čistě jen překladatelská agentura. Svým klientům nabízíme kompletní služby, které potřebují při komunikaci v cizím jazyce, ať už

jde o komunikaci vnitrofiremní, či se zákazníky, a to v písemné či mluvené formě.

Nepřekládáme, ale lokalizujeme: bereme

plně v úvahu zvyklosti a tradice místního

kulturního prostředí, pro které je daný materiál či komunikační kanál určen. Spolupracujeme vždy s rodilými mluvčími v cílové zemi, aby výsledný produkt byl nejen

plně srozumitelný, ale i stylisticky a technicky správný.

p Technický překlad je Vaší

hlavní specializací?

Ano, překládáme zejména technickou dokumentaci, manuály, katalogy, servisní

knížky mnoha technicky zaměřených firem, dále lokalizujeme software, ale poskytujeme také další služby, jako je tlumočení,

tisk, audionahrávky, tvorba audiovizuálních

aplikací a softwarová řešení. Na překladech

u nás vždy pracuje odborník v daném technickém oboru. Ten v prvé řadě rozumí

technickému textu, který překládá, a v druhé řadě rozumí cizímu jazyku a správně se

T+T T e c h n i k a a t r h 9 – 1 0 / 2 0 2 1

Ukázka návodu k použití vozu Škoda v čínštině (překlad od STAR Group)

vyjadřuje ve svém rodném jazyce, tj. v cílovém jazyce překladu. Není nic horšího, než

když překladatel, byť má sebelepší jazykové znalosti, nerozumí tématu překladu.

Každý čtenář se zajisté během své praxe

setkal s překladatelskou perlou z pera takového „odborníka”.

p Které technické obory

překládáte?

Jde např. o automobilový průmysl, strojírenství, automatizaci, elektroniku, domácí

spotřebiče, ruční nářadí, zemědělské stroje, chemii, farmacii, počítače a software,

optiku, polygrafii a mnohé další. V podstatě libovolný technický, ale i právnický,

ekonomický, obchodní či marketingový

text. Výběr vhodných odborníků ke spolupráci, to je často velmi náročná a zdlouhavá práce.

p Jak vybíráte překladatele pro

tyto náročné technické texty?

Jednak aktivně hledáme odborníky na různých fórech, v institucích či na vysokých

školách, jednak se nám hlásí překladatelé

sami. Každý zájemce o spolupráci prochází podrobným testováním o několika kolech. Vybíráme překladatele, kteří obstojí

z hlediska věcné a technické správnosti

i z hlediska stylistiky a jazykové správnosti.

Poměr těch, kdo se k nám hlásí, a koho vybereme, mluví za vše: 60:1.

p Které jazykové kombinace

zpracováváte?

Jde hlavně o překlady ze světových jazyků

i do nich, ale díky naší rozsáhlé síti poboček

jsme schopni zajistit překlad v jakékoliv

kombinaci. Překládáme např. také do čínštiny, hebrejštiny, arabštiny, thajštiny, korejštiny či kazaštiny.

p Využíváte speciální

překladatelský software?

Ano, je to námi vyvíjený software Transit

NXT pro překlad podporovaný počítačem

(angl. zkratka CAT – Computer-Aided

Translation) s fuzzy logikou. Tento náš původně interní software vyvíjíme již více než

25 let a je nabízen i k licencování pro další

zájemce. Dále u rozsáhlých a dlouhodobých zakázek nově do hry vstupuje „umělá

inteligence”, tedy strojový překlad, ovšem

ve zcela jiné kvalitě než ho známe z bezplatných internetových překladačů.

CAT software Transit nenahrazuje práci překladatele, jen maximálně jeho práci zefektivní a zpřesní. Software si zapamatuje každou přeloženou větu, kterou

v něm překladatel kdy napsal. Když se

pak v budoucnu vyskytne identická věta,

tato se již automaticky předpřeloží (samozřejmě s možností kontroly překladatelem). Takto můžeme u textů, kde se některé textové pasáže neustále opakují

(technická dokumentace je ideální případ), dosáhnout značných časových i finančních úspor, o které se s klientem dělíme formou výrazných slev. Další

výhodou této funkcionality je konzistentnost překladu a terminologie v celé

dokumentaci, což je velmi žádoucí pro

kvalitu textu.

p Jak funguje fuzzy logika?

Pokud software nenajde 100% identickou větu v překladové paměti, je stále

možné, že tam nalezne nějakou dostatečně podobnou větu. Např. v dlouhé větě

se změnila jen dvě slova, celý zbytek věty

je identický. V tomto případě překladatel

dostane tzv. fuzzy nabídku, ve které ihned vidí barevně zvýrazněný rozdíl ve větách. Nabídku překladu tak může převzít

a dopřeložit jen tato dvě odlišná slova.

Výsledkem je opět vyšší efektivita a zachování konzistentnosti překladu v celé

dokumentaci. Tedy efektivnější a kvalitnější práce – to je vždy náš prvořadý cíl.