58

stavebnictví l vytapění l klimatizace

Nová skladová hala s moderní

technologií skladování pro

12 000 palet ve firmě Isolit-Bravo

Ve městě Jablonné nad Orlicí byla dokončena skladová

a expediční hala pro českou společnost Isolit-Bravo,

která je významným dodavatelem výrobků pro

automobilový průmysl a elektrotechniky pro domácnosti.

Stavba s názvem „Laté” se rozkládá na ploše dosahující

téměř 4 000 m2 a poskytuje skladovací prostor pro

12 000 palet.

Koncepční

a technické řešení hal

d

Rozvoj areálu tuzemské společnosti IsolitBravo v Jablonné nad Orlicí byl rozdělen

na několik fází. Celkem byly realizovány

tři objekty, které jsou vzájemně propojené a to: skladová hala s expedicí „Citrón”,

skladovací hala „Pomeranč” a dopravníkový koridor, který navazuje na původní

lisovnu plastů. V první fázi byly zdemolovány původní zděné objekty a byla demontována stará plechová skladová hala.

Následně začala výstavba skladové haly

„Citrón” o délce 93 m, šířce 26 m a výšce

22 m, ve které je umístěna také expedice č. I.

a druhé přilehlé haly „Pomeranč” o rozměrech 93×17×10 m s expedicí č. II. V poslední fázi byl vybudován dopravníkový

koridor (5,8×12 m).

Skladová a expediční hala „Citrón” o podlahové ploše 2 400 m2 je členěna jako jednopodlažní stavba s vestavbou v 2. nadzemním patře, která slouží jako šatny,

sociální zařízení a kanceláře. Skladová

část haly má výšku v hřebeni 21 metrů

a expediční část má výšku 10 m. V této

T+T T e c h n i k a a t r h 1 1 / 2 0 1 7

hale je možné díky regálovým zakladačům uskladnit téměř deset tisíc palet. Na

sklad navazuje expedice se třemi nakládacími místy pro kamióny a jedním pro

osobní automobily. Nakládací místa se

Interier skladové haly – kapacita 11 540 ks palet

Skladovací hala Jablonné nad Orlicí

sestávají z hydraulických vyrovnávacích

můstků, sekčních vrat a těsnících límců.

Na halu navazuje také strojovna pro hasící zařízení a nadzemní vodní nádrž. Nosnou konstrukci halového objektu tvoří železobetonový, prefabrikovaný skelet, jenž

je doplněn ocelovými konstrukcemi a výměnami pro výplně otvorů a další prvky.

Střecha objektu je sedlová se spádem 5 %

a je na ni obloukový stření světlík o rozměru 59×5 m.

Skladová hala „Pomeranč” je vystavěna ze stejného konstrukčního systému

jako hala „Citron”. Její rozměry jsou