služby l podpora výroby

rekonstruovat či modifikovat. Vše je uděláno tak akorát a místa nikde není nazbyt.

Pro taktový případ jsou ideálním řešením miniaturní senzory s vestavnou

hloubkou pouze 3 mm. Ty se opravdu

vejdou téměř všude a s váhou do 15 g

je bezproblémové umístění i na pohyblivé části stroje. V tomto případě si musíme, na rozdíl od široké nabídky dalších senzorů, poradit bez IO-Link

sběrnice, ale i u takhle malého senzoru

lze volit mezi PNP a NPN nebo variantou s čelním či bočním snímáním.

LMP

d

„Nahrazení etiketovacího stroje a dvou

ink jetových tiskáren systémem laserového popisování byla nejlepší investice v poslední době,” jak popisuje šéf správy montážních linek ve výrobním závodě

spotřební elektroniky. Zde je potřeba

poctivě uvést, že s původním zařízením

nebyly nějaký zásadní problémy a přesto

nasazením popisovací technologie bez

nutnosti jakéhokoliv spotřebního materiálu přineslo řadu nesporných výhod. Vyšší

rychlost popisu umožnila větší propustnost výroby, větší modularita popisu a jeho průběžné čtení přineslo přesnost již do

průběhu výroby a v neposlední řadě naprostá eliminace spotřebního materiálu.

Již žádné štítky, doplňování inkoustu či

logistika s objednáváním tohoto spotřebního materiálu. „Konečně máme technologii

o které nikdo nemluví,” dodává nakonec.

Laserové svařování

d

Při transmisním (propustném) svařování

prochází paprsek laseru prvním materiálem – ten tedy musí být pro laserové světlo propustný (vizuálně může být libovolně

barevný) – a dopadá na povrch absorbujícího materiálu. Zde se materiál absorpcí

záření ohřívá a taví (plastifikuje). Přenosem tepla se zahřívá i první materiál a obě

taveniny se vzájemně mísí. To je velmi

krátká definice jak ke svaru dojde. Jedná

se o výrazně kvalitnější spoj v porovnání

s lepením, je vytvrzen v řádově kratším čase

a opět i zde platí, že technologie nepotřebuje žádný spotřební materiál. To je jen

stručný výčet toho co bylo realizováno a detailní popis zůstane pravděpodobně navždy

schován pod pokličkou cenzury.

WAPIC

V rámci průmyslové divize firmy Panasonic byly dříve jednotlivé výrobkové skupiny (např. elektronické součástky, senzory,

svařovací roboty, osazovací automaty, řídicí systémy apod.) zastoupeny různými

prodejními kanály. Panasonic nyní tyto

produktové skupiny slučuje do jednoho

širokého portfolia a všechny s průmyslem

související aktivity budou nově zastřešeny

značkou Panasonic Industry. Tomuto tématu, včetně představení produktových

skupin, služeb a klíčových projektů, se věnuje podzimní seriál virtuálních seminářů

WAPIC (Webová Akademie Panasonic Industry Czech). Vždy v půlhodinovém vstupu je pozornost věnována konkrétnímu

tématu zakončené blokem otázek a odpovědí. Více informací je k dispozici na

našich stránkách, ale můžete poslat e-mail nebo zavolat a my vás budeme informovat o konkrétních termínech a tématech

s dostatečným předstihem.

p

www.panasonic-electric-works.cz

www.technikaatrh.cz

35