vytápìní I klimatizace I stavebnictví

přičemž tento prvek nereaguje na vnější

vlivy, může být jeho účinnost z hlediska

úspor za vytápění nulová. Pokud však díky domácí automatizaci dochází k reakcím

na vnější okolnosti, je dosaženo maximální

možné úrovně,“ uvedl.

rozúčtování tepla. Významnou roli hrají také zvyky spojené s topením v zimě,

pokud jsou totiž lidé zvyklí výrazně topit

celé dny, i když nejsou doma, může jim

k nemalým úsporám dopomoci pouze samotný chytrý termostat.

Vytápění sluncem znamená

nejvyšší úsporu

Další vylepšování v budoucnosti d

d

V případě stínění jsou v zimě nejúčinnějším řešením předokenní rolety. Jejich součástí jsou i speciální prvky zaručující výborné tepelně-izolační vlastnosti, kterých

je možné dosáhnout i bez automatizace.

Výrazně se to projevuje především v noci,

kdy rolety přispívají k udržení tepla v interiéru a brání ochlazování z okolí. „Domácnost proto není nutné tolik vytápět

jako bez použití rolet. Celková úspora se

dle našich výpočtů pohybuje okolo deseti

procent. Především u větších objektů se

tak může jednat o tisíce korun ročně. Při

propojení s dalšími automatickými systémy pak samozřejmě úspora dále stoupá,“

uvedl Jan Malysz, obchodní ředitel společnosti Lomax, která se zabývá výrobou

stínicí techniky a garážových vrat.

Význam stínicí techniky zdůrazňují i další odborníci působící v segmentu chytrých

domácností. „Někdy stačí vytáhnout stínění a je zatopeno. V takovém případě je

úspora nejvyšší, to ale samozřejmě není

možné vždy,“ uvedl s odkazem na menší

počet slunečných dnů v zimě Ondřej Brynych ze společnosti Loxone, která působí

na poli chytrých domácností.

Úspory ovlivňuje orientace

domu či plocha oken

V českých podmínkách však odborníci především u rodinných domů doporučují směrem k co největším úsporám vzájemné provázáním jednotlivých prvků. „Synchronizací

stínění s povětrnostními čidly, systémem vytápění, chytrým termostatem a pohybových

čidel lze dosáhnout maximální úrovně automatizace a komfortu domácnosti. Jedná se

v současnosti o nejvyspělejší řešení, které

z hlediska nákladů za vytápění poskytuje

především ve velkých domech mimořádně

vysoké úspory,“ řekl Malysz.

Pokud se tedy uživatel nachází mimo

domov a vysvitne slunce, systém chytré

domácnosti vypne pomocí termostatu

topení, vytáhne stínicí techniku, a domácnost vytopí slunečním zářením. „Výhodou

je i skutečnost, že pohyb rolet či žaluzií

dává zdání, že v domácnosti někdo je,

i když jsou uživatelé například na dovolené. I přes jejich nepřítomnost tak systém

odradí potenciální zloděje,“ nastínil přidanou hodnotu Malysz.

Podle odborníků přitom zhruba třetinová úspora za vytápění ještě nemusí být

konečným číslem. Výrazně se na tom totiž

podílí moderní technologie a jejich neustále vylepšování. „V posledních letech se

programátorům podařilo zlepšit opravdu

hodně. U stávajících majitelů stačilo aktualizovat software a měli rázem efektivnější

domácnost. Věřím, že je stále co zlepšovat. Tato možnost aktualizace je jeden ze

zásadních rysů, která odlišuje chytré elektroinstalace dneška od těch z minulosti,“

uzavřel Brynych.

p

www.lesensky.cz

d

Dalším výrazným prvkem jsou takzvané

chytré termostaty, které umožňují odkudkoliv nastavit optimální teplotu domácnosti a pak ji udržovat. Nedochází tak ke

zbytečnému přetápění místnosti. Pokročilejší varianty pak reagují i na vzdálenost

uživatele od domu či na vnější povětrnostní podmínky a předpověď počasí. Větším

úsporám za vytápění mohou pomoci i pohybová čidla v interiéru, která zaznamenávají, zda se místnosti či bytě někdo nachází. Pokud je na senzory napojený například

právě chytrý termostat, může na základě

aktuálního stavu regulovat teplotu díky nastavenému schématu dle potřeby a bez zásahu uživatele.

Ačkoliv úspory mohou podle společností působících na poli chytrých domácností dosahovat až 30 procent, jedná se

spíše o horní hranici. „Záleží na celé řadě faktorů, například na orientaci domu, ploše oken či počtu slunečných dní

v daném roce,“ doplnil Jan Malysz. Výši úspor také výrazně ovlivňuje fakt, zda

se domácnost nachází v bytovém či rodinném domě, kde platí jiná pravidla pro

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

43