Murrelektronik_c_i.qxd

10.8.2018

11:42

Page 21

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

21

Hospodárnost v centru pozornosti

a dobrý pocit při volbě správné

instalační koncepce

Výroba obráběcích strojů je široké odvětví.

Potřeby a přání zákazníků v otázkách

decentralizované instalace jsou zde tak rozmanité,

jako samotné stroje a zařízení. Ale samozřejmě je zde

také společné pojítko: Vždy je žádána hospodárnost,

nízké celkové náklady a větší konkurenceschopnost.

je každý trochu jinak: Aspektům,

jako jsou náklady na materiál, časová náročnost instalace nebo úroveň

funkcionality a technologie, jsou – v závislosti na firemní filozofii – přikládány

různé priority.

Murrelektronik proto nenabízí pro jeden problém jen jedno řešení. Místo toho lze vybírat z celé řady instalačních

konceptů. Kruhová topologie, zapojení

do linie nebo topologie ve tvaru hvězdy

– možné je ledacos a komponenty lze

vzájemně kombinovat.

Užitek z toho mají elektro-konstruktéři

v oboru výroby obráběcích strojů: Mohou pro svůj stroj vybrat koncepci, která

splňuje jejich technické požadavky na

100% – a to i z hlediska hospodárnosti,

která je pro ně také důležitá!

Kompetentní poradenský servis d

Naši obchodní zástupci za Vámi rádi zajedou a rádi si Váš stroj prohlédnou. Společně identifikujeme možné výzvy a přijdeme s nápady a myšlenkami pro

instalaci Vašeho stroje a zařízení. Dobrá

analýza je přitom základem pro realizaci

nejen technicky funkční, ale také takové

instalační koncepce, která bude nejlépe

vyhovovat Vaší filozofii a očekávání

ohledně hospodárnosti.

O společnosti

d

Murrelektronik je Vaším systémovým

partnerem: z rozvaděče, přes rozhraní, aktivně nebo pasivně do pole. Se široce rozloženou paletou produktů poskytujeme

inzerce

Dobré instalační koncepce propojují

všechny body IO s řízením hospodárným

způsobem. Pojem „hospodárnost” přitom definu-

promyšlená a komplexní řešení, která

jsou šita namíru Vašim aplikacím na poli

průmyslové automatizace.

Základem našeho úspěchu jsou inovativní produkty, výrazná orientace na trh

a na zákazníka, efektivní logistika, angažovaná týmová práce a kvalita; na to vše

jsme pyšni. Neboť náš podnik, založený

v r.1975 v Oppenweileru, dnes zaujímá

vedoucí pozici v národním i mezinárodním srovnání.

Vy, jako náš zákazník, stojíte v centru

našeho myšlení a jednání. Náše motto

„stay connected – buďte ve spojení” vychází z této filosofie. Podtrhuje, že se orientujeme na produkty, výkon, cenu, kvalitu, logistiku a servis, s ohledem na

požadavky trhu. Proto klademe na misky

vah inovace a flexibilitu. Kooperativní

kultura vedení, plochá hierarchie a krátké rozhodovací trasy toto zaměření potvrzují.

Murrelektronik je globálně operující

podnik a přikládá velký význam těsnému

kontaktu. Našich více než 2000 zaměstnanců na všech kontinentech je Vašimi

stálými partnery. Jsme otevřeni Vašim

podnětům a vizím.

p

www.murrelektronik.cz

www.technikaatrh.cz