24

m

manipulaèní technika I doprava I automobilový prùmysl

STILL VOZÍKEM OPX IGO NEO

ukazuje další krok

v autonomním vychystávání

Přibližně tři roky po

úspěšném uvedení na

trh jsou vozíky STILL

OPX pro horizontální

vychystávání připraveny

na další dobrodružství.

Díky vybavení chytrou

technologií iGo neo

se stávají autonomně

pracujícími asistenty

a zvyšují produktivitu

v nasazení s velkou

hustotou vychystávání

na novou úroveň.

Ergonomicky optimální

vozíky OPX iGo

neo usnadňují práci

a nadchnou intuitivním

ovládáním a moderním

designem zaměřeným na

maximální bezpečnost.

V rámci každodenní operativní činnosti

jsou firmy vystaveny neustále se zvyšujícímu tlaku na snižování nákladů, rychlejší

vyřizování zakázek a lepší kvalitu dodávek.

Aby mohly tomuto tlaku odolávat, musí

kontinuálně přizpůsobovat svou logistiku stále se měnícím požadavkům. Patří

k tomu hledání odpovědí na otázky jako:

„Co musíme udělat, abychom zůstali konkurenceschopní?“, „Jak můžeme ve firmě

konkrétně realizovat možná řešení?“ nebo

„Kdo je nejvhodnějším dodavatelem řešení, které si přejeme?“. Na tyto komplexní

otázky odpovídá expertní tým Advanced

Applications fundovanou oborovou a logistickou expertizou. V rámci poradenství

dle individuálních potřeb na přání prověří stávající procesy a odkryjí potenciály

optimalizace. Na jejich základě ukážou

možnosti změn a vypracují vhodnou

T+T T e c h n i k a a t r h 4 / 2 0 2 0

koncepci realizace. Velkou výhodou je,

že jako dodavatel kompletních intralogistických řešení disponuje STILL širokým

portfoliem komplexních manuálních, automatizovaných a autonomních řešení pro

interní materiálový tok. Využití příslušných

technologií a stupeň automatizace závisí

na aktuálních procesech, ale také na tom,

jakým směrem by se mohly tyto procesy

v budoucnu změnit.

Dílčí oblastí tohoto obsáhlého poradenství je optimalizace vychystávání.

Klíčem k co nejefektivnějšímu procesu

vychystávání je volba správné strategie

vychystávání a realizace vhodné koncepce. Pokud je strategie definována,

je nutné vyvinout správnou koncepci

vychystávání, což může být autonomní

řešení, jako je OPX iGo neo.

Vyšší výkon vychystávání

díky autonomnímu

asistenčnímu p

provozu

d

Pro intenzivní provozy s velkou hustotou

vychystávání v úrovni podlahy a v první

regálové úrovni nabízí STILL vychystávací vozíky nyní i s jedinečnou technologií

iGo neo. Z vozíků se díky této technologii

stávají individuální, flexibilní stroje, které

uživatele podporují v tom, co pořád umí

nejlépe: odebírání zboží při vychystávání.

Jako samostatně pracující asistenti následují vozíky OPX iGo neo autonomně

obsluhu a vždy zastaví v optimální pozici

pro vychystávání. Tím obsluha ušetří až

75 procent fyzicky a časově náročného

nastupování a vystupování a současně

se výrazně zkrátí vzdálenost, kterou musí

přenášet břemena.

Umělá inteligence, kterou je vozí k

vybaven, neustále přizpůsobuje trasu

a rychlost vozíku příslušným podmínkám.

Obsluha může navíc manuálně nastavit

vzdálenost od regálu a také určit, na které

pozici palety (maximální čtyři možné) se

má vozík zastavit.

Pro provoz těchto vozíků není potřeba

WiFi a nevyžadují žádné implementační

náklady na instalaci systému, jako je programování tras pohybu nebo přizpůsobení

okolí ve skladu.

„Pro firmy, které své procesy již intenzivně optimalizovaly, nabízí vozík OPX

iGo neo inteligentní možnost zvýšení

produktivity v horizontálním vychystávání

při současném usnadnění práce obsluze,“

vysvětluje Erik Düwel, vedoucí produktového managementu Advanced Applications ve společnosti STILL. „Firmy, které

ještě mají potenciál optimalizace procesů,

dosahují většinou mnohem výraznějšího

zvýšení efektivity.“

Peter Kaleck, provozní ředitel společnosti

Metro Logistics GmbH v Marlu, popisuje:

„Vozík OPX iGo neo jsme velmi efektivně

nasadili v naší největší pobočce společnosti Metro Logistics GmbH, protože zde

máme velmi dlouhé vychystávací uličky