• Standardní mostové jeřáby

• Speciální mostové jeřáby

• Závěsné mostové jeřáby

• Portálové a poloportálové jeřáby

• Mobilní jeřáby RTG

• Sl

Sloupové j řáb

é jeřáby

• Přepravní vozíky

• Modernizace

• Revize

• Přezkoušení

• Odborné posouzení

GH Crane & Components

Ústřední kanceláře

Apdo. 27 – B Salbatore

20200 Beasain (

(Gipuzkoa) Spain

k )

tel.: +34 943 805 660, fax: +34 943 888 721

e-mail: ghcranes@ghcranes.com

POLSKO

GH Cranes Sp. z o.o.

Ul. Górnicza 2b

42-100 Kłobuck

e-mail: office.cz@ghcranes.com

Obchodní zastoupení pro Česko

as

astoupen pr Česk

ení

Bohumi Zá ešá

Bohumil Zálešák

t l. 42 73 46 00

tel.: 420 732 469 000

732

e-mail bzales k@ghsa.co

e-mail: bzalesak@ghsa.com

les

com

ghcranes c

ghcranes.cz

cran

anes