kaleidoskop

ORDERFOX.com

otevírá digitální CNC trh

3Dwiser pomáhá

zdravotníkům díky 3D tisku

Bojujeme proti koronaviru společně! Platforma je nyní zdarma

pro všechny kupující a výrobce CNC. Koronavirus je extrémní situací pro celou ekonomiku a tvrdě zasahuje CNC průmysl.

Přestože existuje velká nejistota, můžeme si být jisti jednou věcí:

nejhorší je upadnout do šokového stavu. Místo toho je nejlepším

způsobem problému čelit – kombinací flexibility, optimismu a solidarity. Proto tuto krizi překonáme společně! Na webu ORDERFOX.com chceme hrát svou roli, a proto výrobcům a kupujícím

CNC umožňujeme využívat celou naši platformu zdarma - pro

dynamickou a kooperativní reakci současný výjimečný stav.

„Po této krizi si Evropa bude moci udržet prosperitu pouze

prostřednictvím inovací, nových technologií a kreativního ducha,“ tvrdí profesor Wolfgang Reitzle, předseda dozorčí rady

společnosti Continental AG a předseda představenstva společnosti Linde plc.

V každém případě současný stav zasáhne v každé jednotlivé

společnosti: přehodnocení, nové postupy jsou tak zdárnou cestou z krize. Firma nyní nabízí konkrétní podporu v této oblasti:

ORDERFOX.com, největší světový digitální CNC trh na světě,

otevírá bezplatně celou svou platformu (původně do 30. dubna).

Můžete tak udržovat provoz vašich výrobních činností a zabezpečit jejich dlouhodobou budoucnost.

ORDERFOX.com vyzývá celý sektor CNC, aby spojil své síly

a překonal kronavirovou krizi. Vzájemná podpora, spolupráce, solidarita a aktivní využívání nových příležitostí představují nejlepší hnací sílu dobře fungujícího CNC průmyslu. Nyní

i v budoucnosti.

Zajistěte si dodávky CNC dílů nyní díky cílenému digitálnímu

výběrovému řízení výrobců CNC s možností dodání. Nečekejte - pokračujte! Jako kupující nyní můžete zadávat své zakázky

CNC do výběrového řízení na adrese ORDERFOX.com - je to

jednoduché digitální. Např. nabídka automatických filtrů dle

vašich konkrétních požadavků. V neposlední řadě zde výrobce CNC najde volné výrobní kapacity s potřebnými odbornými

znalostmi firem, které jsou v současné době schopny vyrábět

a dodávat požadované díly. Jako součást nabízeného systému

budete nejen podporovat celý sektor CNC, ale také udržovat

hladký chod vaší vlastní výroby.

Pokud jste výrobcem CNC nebo poskytovatelem 3D tiskových

služeb, můžete svou kapacitu snadno zpřístupnit celému odvětví

CNC přes ORDERFOX.com.

Podle slov legendárního podnikatele Johna D. Rockefellera:

„Vždy jsem se snažil proměnit každou katastrofu v příležitost.“

ORDERFOX.com

Česká společnost se aktivně připojila k celosvětové iniciativě Ultimakeru ve snaze pomoci místním nemocnicím při boji s novým

typem koronaviru. V České republice společně čelíme pandemii

viru Covid-19. Společnost 3Dwiser se proto zapojila do globální

sítě 3D tiskových center, odborníků a konstruktérů. Díky 3D tisku

poskytuje pomoc zdravotnickým provozům trpícím nedostatkem

ochranných pomůcek, lékařských nástrojů a náhradních dílů.

Globální iniciativa zastřešená společností Ultimaker, jednou

z nejznámějších značek světa stolního 3D tisku, usnadňuje nemocnicím rychle najít vhodné 3D tiskové centrum ve svém okolí

a požádat o přednostní spolupráci. V České republice je hlavním

partnerem společnost 3Dwiser nabízející v pražské centrále 3D

tisk, konstrukční práce při vývoji i odborné poradenství. Na Slovensku je navíc k dispozici partnerská společnost Admasys SK.

„Od propuknutí pandemie v Česku nabízíme naše 3D tiskové

i konstrukční a poradenské kapacity všem zdravotnickým provozům, které projeví zájem. Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek tiskneme například stovky adaptérů na původně

šnorchlovací masky, které si díky kvalitním přidaným filtrům

mění ve velmi žádanou celoobličejovou ochranou zdravotníků

v první linii. Vše samozřejmě bezplatně. – Zapojili jsme se také

do celosvětových iniciativ našich partnerů z Ultimakeru a dalších výrobců, protože mohou rychle přenášet potřebné projekty

ze zemí, kde se už osvědčily,“ doplňuje jednatel společnosti

3Dwiser Tomáš Soóky.

Ultimaker s pomocí místních partnerů, jako je 3Dwiser, spustil

v minulých týdnech hned dvě iniciativy, které mají za nečekané

situace pomoci nemocnicím s rychlými dodávkami kriticky nedostatkových náhradních dílů, zdravotnických nástrojů a pomůcek:

• 3D tisková podpora: Zdravotníkům a lékařským provozům je

k dispozici síť 3D tiskových center. Viz také mapa zapojených

center 3D tisku.

• Konstrukční podpora: Aplikační inženýři Ultimakeru a 3Dwiseru jsou připraveni pomoci zdravotníkům a lékařům navrhnout

zdravotní pomůcky, které lze snadno vytisknout a dodat do nemocnic do nejdříve.

Víte, kdo potřebuje pomoc? Profesionálové z oblasti zdravotnictví v Česku a na Slovensku, kteří mohou těžit z této i dalších iniciativ, najdou více informací přímo na stránce

www.3dwiser.com/covid-19/, nebo se mohou obrátit přímo

e-mail pomuzeme@3dwiser.com.

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

5