komponenty l materiály

Ovládací panely

a nosná ramena

TEKNOKOL

Ovládání moderních elektrických zařízení vyžaduje rozhraní mezi strojem a člověkem, na kterém jsou k dispozici ovládací

prvky, displeje, vstupní periferie a výstupy

monitorovacích přístrojů. Aby obsluha

měla v každém okamžiku vše pod dohledem, je potřeba mít rozhraní na přístupném místě a nastavitelné pro různé situace. Z toho důvodu se využívají systémy

nosných ramen a otočných ovládacích

panelů, jako je například sortiment

TEKNOKOL (obr.1).

obr. 1

Základní částí systému jsou hliníkové

profily dostupné ve třech velikostech,

s nosnostmi 40, 60, resp. 120 kg/m. Ke

každé z nich je k dispozici řada pevných

a otočných spojek, které umožňují vytvarovat rameno přesně dle potřeb konkrétního zařízení. Díky spojkám, které umožňují nejen rotaci v úhlu až 315°, ale

i náklon v rozsahu ±45°, je možné snadno

nastavit pozici a vyrovnat vodorovnost

ovládacího rozhraní s následnou aretací.

Nosná ramena mají strukturovaný profil

pro co největší tuhost, je jimi možné provést kabeláž a lze je vybavit signálovými

světly. Pro samostatně stojící rozhraní jsou

v sortimentu ocelové fixní sloupky, případně mobilní kiosky (obr.2).

Ovládací panely jsou k dispozici v hloubkách od 60 do 240 mm a lze je upravit dle

požadavků zákazníka. Čelní plech o tloušťce 2 mm případně 3 mm lze opracovat

dle dodaného DWG výkresu. Součástí příslušenství jsou rukojeti, podvěsný panel

pro klávesnice, případně spojka pro monitory s VESA přírubou. Pohodlný přístup do

panelu umožňují zámky a široce otevíratelné panty, případně lze zvolit variantu se

šroubovacím zadním plechem. Celohliníkové pro-vedení panelů je vhodné pro pasivní chlazení elektroniky, případně lze navrhnout provedení s ventilací.

Patentovaný systém TEKNOKOL je neustále inovován s ohledem na požadavky

trhu, nejno-vějším prvkem bude tzv. „lifting system”, tedy zařízení umožňující plynulý svislý pohyb ovlá-dacího panelu. Podrobnější informace naleznete na

internetových stránkách českého za-stoupení www.oskom.cz.

p

inzerce

Ing. Roman Fillette, OS-KOM spol. s r.o.

www.oskom.cz

obr. 2

www.technikaatrh.cz

15

5