2

24

elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Bezpečnost na p

p

prvním místě

dveře atd., až do maximální výkonnostní

úrovně PLe.

Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován

dle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM

nebo PPM) a umožňuje proto integraci

nejrůznějších typů akčních členů až po

dvojité ventily (do úrovně PLe). Speciální

IO-Link port třídy B zajišťuje, aby bylo

možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrůvky nebo huby, jednoduchým

způsobem bezpečně vypínat až do výkonnostní úrovně PLd.

Diagnostické možnosti

g

d

Systém Cube67+ nabízí rozsáhlé diagnostické funkce. Skládá se ze sběrnicového

uzlu (umožňuje připojení k různým sběrnicím a k napájení) a mohou na něj být napojeny systémové vedení s 32 I/O moduly v délce až 60 m. Systémové vedení již

obsahuje komunikaci a napájení pro moduly, senzory i akční členy.

Jde o malé multifunkční I/O moduly,

které se mohou montovat v těsné blízkosti senzorů a akčních prvků, čímž se ušetří

čas při instalaci a údržba má větší přehlednost. Diagnostické funkce Cube67+

zobrazují stavy na jednotlivých kanálech

prostřednictvím LED, příslušné kanály mohou být vypnuty a do řídicí jednotky nebo

webového serveru jsou předána chybová

hlášení. Výhodou pro uživatele je maximální flexibilita díky modularitě a rozsáhlým funkcím systému.

Nová diagnostická brána DiGa systému

Cube67 umožňuje jednoduchý přístup

(Plug & Play) k datům prostřednictvím ethernetového rozhraní. Toto řešení se

snadno implementuje a poskytuje jasné

pokyny při poruše. Umožňuje tak vysokou disponibilitu stroje.

S pomocí diagnostické brány mohou

technici při uvádění do provozu snadno

získat přehled o topologii daného systému

T + T Technika a trh 3/2020

Cube a včas rozpoznat chyby v instalaci.

Tak lze rychle lokalizovat chyby. Navíc jde

o dokonalé řešení pro zkoušky při přejímce strojů. Například operátor stroje, který

trvale integruje diagnostickou bránu, může včas reagovat na hrozící problémové

situace.

Rozhraní Nexogate

g

d

Cloud společnosti Murrelektronik je úžasné místo pro inteligentní využití strojních

dat - a nexogate je dokonalé rozhraní. Aktuální procesní data jsou využívána např.

pro řízení výroby, pro plánování využití

personálu nebo pro organizaci údržby

a oprav. Odpovídající data jsou přenesena

na jinou systémovou úroveň, díky čemuž

mohou být jednoduchým způsobem bez

komplexních rozhraní doručena do jiného

systému. Předem je definováno, kteří pracovníci obdrží jaké informace. Například

plánovač výroby získá informace o aktuálním výstupním výkonu určitého zařízení,

naproti tomu pracovník údržby např. informace o teplotě servomotoru apod.

d

Pro člověka i stroj je důležitá optimální

ochrana. Proto je bezpečnostní technika

na prvním místě při výrobě strojů. Bezpečnostní relé MIRO SAFE+ jsou řešením právě pro dosažení vysokých bezpečnostních

standardů až po Performance Level e (výkonnostní úroveň PLe) podle EN 13849-1.

Tlačítka nouzového vypnutí a resetovací

tlačítka lze nyní velmi snadno integrovat

do elektronických instalací. Propojení

ovládacích a signalizačních zařízení se

provádí pomocí předem nastaveného kabelu M12 (je 4, 5 nebo 8pinový). Tím se

obsluha vyhne riziku chybného zapojení,

navíc uspoří čas. Kruhové konektory kabelů M12 umožňují jednoduché připojení

stylem plug & play a jsou vhodné pro širokou škálu strojů.

Napájecí a komunikační panelové rozhraní Modlink MSDD disponuje s více než

100 000 možnými kombinacemi. Když

dojde k diagnostickému nebo servisnímu

případu, rozhraní (integrované v čelní stěně rozvaděče) umožňuje snadný přístup

k řídicí jednotce. Výhodou je, že řídicí rozvaděč může zůstat zavřený a provoz komponent uvnitř probíhá v daném druhu krytí.

Strojní osvětlení řady Modlight Illumix

zajišťuje optimální osvětlení strojů a zařízení v kvalitě denního světla pomocí bezúdržbové LED technologie s dlouhou životností. Světla jsou se svou kompaktní

konstrukcí výtečným řešením i pro aplikace ve stísněných prostorech.

p

www.murrelektronik.cz