Trelleborg_c.qxd

9.2.2021

17:01

Page 9

elektromobilit l materiály l komponenty

posouvá velmi rychle a vyvíjí se vysokou

rychlostí. To představuje problém pro výrobce originálních zařízení a pro jejich dodavatele, protože zákazníci často nepřichází ani s jasnou definicí standardů, ani

se zavedeným řešením. Rychlost inovací

v průmyslu je tudíž extrémně vysoká a vyvíjí značný tlak na rychlé uvedení správných produktů na trh.”

Vývoj produktů rychlostí,

s jakou se mění trh

d

Při vývoji těsnění pro těžké provozní podmínky v oblasti elektromobility slučuje

společnost Trelleborg efektivní organizaci

výzkumu a vývoje s nejnovějšími digitálními procesy, aby maximálně zkrátila dobu

nutnou k co nejrychlejšímu zajištění prvních funkčních prototypů. Rozbor konečných prvků (Finite Element Analysis, FEA)

a ostatní simulační programy, používané v

konstrukčních procesech, umožňují vývoj

ve virtuálním světě, identifikaci případných problémů a jejich včasnou prevenci.

Tímto způsobem je možné plnit časové

harmonogramy zákazníků.

To, co se prokázalo jako účinné v jiných

průmyslových odvětvích, je často možné

aplikovat i u elektromobility. Společnost

například používá své stávající zkušební

systémy a zařízení, z nichž některá jsou

velmi složitá, k tomu, aby rychle dospěla

i k řešením v této oblasti. Příklady zahrnují

zkušební laboratoř pro testy požární odolnosti v letectví v Northborough v americkém státě Massachusetts a zkušební

stolice rotačních zařízení pro aplikace

v německém Stuttgartu, ve Ft. Wayne v Indianě, USA, v Bridgwateru v Anglii a v italském Turinu.

Těsnění pro těžké

provozní podmínky

zvyšují efektivnost

elektromobility

d

Prof. Dr. Konrad Saur pokračuje: „Různé

třídy elektricky poháněných vozidel vyžadují velmi podobná řešení v oblasti těsnění. U všech těchto vozidel musí být například baterie chráněna před provozním

prostředím a vibracemi. Jedním z palčivých problémů je to, že chemické složení

bateriové kapaliny se u nabité baterie liší

od baterie vybité.”

A s ohledem na těsnění rotačních pohybů

dodává: „U elektricky poháněných vozidel

jsou požadavky na těsnění instalovaná na

e-nápravách obecně náročnější nežli u spalovacích motorů. Je tomu tak především díky výrazně vyšším provozním otáčkám

9

elektromotorů a s nimi souvisejícím, výrazně vyšším teplotám v oblasti těsnění rotačních pohybů. Navíc musí být v závislosti na

tribologickém chování tyto komponenty

schopné se vesměs obejít bez mazání nebo musí být kompatibilní s případným

chemicky agresivním mazivem.”

Menší tření vede k větší

dojezdové vzdálenosti:

Těsnění HiSpin posunují elektromobilitu kupředu

d

Těsnění rotačních pohybů HiSpin ®

PDR RT a HiSpin® HS40 jsou specificky

navržena pro aplikace u e-náprav a jsou

konstruována tak, aby fungovala efektivně

při vysokých otáčkách, což je nutné pro

efektivní funkci e-nápravy. Tímto způsobem významně přispívají k tomu, aby

elektrická vozidla našla své uplatnění v širokém spektru aplikací.

Těsnění HiSpin® PDR RT a HiSpin® HS40

společnosti Trelleborg splňují požadavky

na těsnění, které jsou kladeny při vysokých otáčkách s nízkým koeficientem tření – a to i s nízkým využitím maziva – a pomáhají zvyšovat dojezdovou vzdálenost

vozidel či letadel poháněných elektrickým

proudem.

pokračování

www.technikaatrh.cz

a