úvodník

5

které jsou vyráběné 3D metodou laserového spékání v práškovém loži. Z kovového

prášku vytištěný klíč vám zde otevře dveře

k aditivní výrobě. Na straně 39 tohoto časopisu říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, že už v roce

2060 by se mohla polovina průmyslového

zboží vyrábět právě 3D tiskem.

m.

Ing T

Ing. Tomáš Trojan

redaktor časopisu

T+T Technika a trh

Vážené čtenářky a čtenáři.

V mojí oblíbené písničce „Traveling light“

z posledního alba Leonarda Cohena zpívá

autor o tom, že životem cestuje nalehko.

Podobně se to rozhodla udělat firma DMG

MORI, která otevřela v Brně nový, a mimochodem opravdu parádní, showroom (dočtete se o něm na stranách 10, 11 a 54–56).

Jejich nová budova jim ale nepatří, mají ji

v pronájmu na 15 let. Cestují nalehko a nechtějí si vývoj komplikovat vlastněním příliš

mnoha věcí. Tato filosofie je mi sympatická a koresponduje s prolínáním virtuálního

a fyzického světa. Podobný vývoj vidíme

i u pronajímání strojů, zatímco u automobilů či manipulační techniky je to již dávno

zavedená praxe. Mít něco napořád už patří minulosti, ale budoucnost ukáže jestli to

teď trochu nepřeháníme. Určitě jsou věci,

které stojí za to mít svoje vlastní, a které to

jsou, si musí ujasnit každý sám.

ČTĚTE ČASOPIS

V PDF VERZI ONLINE:

Mám rád, když se věci dělají nejen prakticky, ale i vtipně a elegantně. Takovou

drobností v případě showroomu DMG

MORI je použití speciálních zámků a klíčů,

Navštivte nás na

MSV BRNO 2019

v hale P ve stánku číslo 130

obsah_uvod.indd 5

17.9.2019 14:41:11