82

materiály l komponenty l plasty

ALBROMET

...mimořádně kvalitní materiály

na bázi mědi pro rozmanité použití

Ancora Praha je předním dodavatelem hliníkových bronzů a slitin na bázi mědi a dalších kovů, převážně od firmy ALBROMET.

Materiály jsou dodávány v polotovarech

i jako hotové výrobky (ohýbací trny, vyhlazovače, vyhazovače, tvářecí rolny a další

výrobky zhotovené dle výkresu). Má výhradní zastoupení pro dodávky v České

a Slovenské republice.

Na základě poptávky může Ancora Praha

dodat i další slitiny neželezných kovů od jiných dodavatelů – hliníkové, cínové, fosforové bronzy, beryliové bronzy, mosazi, např.

CuAl10Fe, CuAl10Ni5Fe4, CuAl11Fe6Ni6,

CuSn6, CuSn8, CuSn12, CuSn12Pb, CuPb15Sn, CuZn35Ni2, CuZn40Al2, CuCo1Ni1Be, CuCo2Be, CuBe2,

CuNi2Si, CuNi10Fe1Mn, CuDHP, Cu-ETP, CuCrZr,

CuNiCrSi, červený bronz RG5,

RG7, RG10

šedou litinu.

Firemním krédem je vynikající kvalita

dodávaného materiálu, pružnost a spolehlivost dodávek. Navštivte www.ancorapraha.cz.

Hliníkové bronzy a vodivé slitiny

mědi ALBROMET

d

Firma Albromet dodává polotovary z hliníkových bronzů a slitin mědi. Sortiment

zahrnuje polotovary z hliníkových bronzů

o tvrdosti 200 až 380 HB a polotovary

z nízkolegovaných slitin mědi o tvrdosti

190–360 HB a tepelné vodivosti materiálu

130–240 W/mxK. Od roku 1998 je řízení

kvality firmy ALBROMET certifikováno

podle ISO 0001:2008.

Hliníkový bronz A200

zvládl tlakovou zkoušku

d

Hliníkový bronz A200 firmy vydrží tlaky až

1 240 N/mm2. Vysoká pevnost v tahu, mez

v kluzu, houževnatost a průtažnost jsou alfou a omegou hliníkového bronzu. Z tohoto materiálu se vyrábějí kluzné prvky,

kluzná ložiska, ložisková pouzdra nebo

T+T T e c h n i k a a t r h 9 / 2 0 1 7

opotřebitelné desky. Důležitými parametry jsou dlouhá doba životnosti, dobré

vlastnosti z hlediska smykového tření a

nouzového chodu, odolnost vůči korozi a

dostatečná odolnost proti opotřebení. A

200 splňuje nejen požadované hodnoty,

ale označení hliníkový bronz Green Alloys, který získal povolení pro používání v

potravinářském průmyslu, uspokojuje rovněž potřebu materiálu neobsahujícího nikl, cín a olovo. Od ostatních hliníkových

bronzů se odlišuje vysokou kvalitou výroby. Rozhodující jsou v tomto případě náročné požadavky firmy na dodržování tolerancí ve složení materiálu. Strojní

obrábění se výrazně zlepšilo díky technologii lití.

Houževnatý materiál schválený pro potravinářské účely

se používá na výrobu lisovacích a manipulačních nástrojů.

Uplatní se ale i v lékařském

průmyslu. Ve strojírenství a výrobě investičních celků se z to-

hoto materiálu vyrábějí ozubená a šneková

kola, pouzdra ložisek, vedení, lisovací nástroje a celá řada dalších funkčních dílů.

V oblasti automatizace se Albromet 200

osvědčil na výrobu ramen drapáků a různých podávacích systémů ve strojírenství,

při stavbě lodí a letadel, ve vodohospodářském sektoru, petrochemii i výrobě

plastů. Využití nachází i u řezných a dělicích nástrojů do mokrého prostředí nebo

při lepení.

Albromet 260Ni certifikovaný

pro obor potravinářství!

d

Materiálem ALBROMET 260Ni rozšiřuje

firma ALBROMET svou nabídku kluzných

materiálů certifikovaných pro potravinářský průmysl. Je to velmi robustní materiál

s obsahem niklu, má vynikající vlastnosti.

Má tvrdost až 260 HB a pevnost v tlaku

1 150 Mpa, prodloužení při přetržení až

8 % – to jsou jen některé mezní parametry velmi houževnatého materiálu na kluzná ložiska a konstrukce.

Z toho vyplývá řada možností využití pro

prvky strojů vystavovaných vysokému

zatížení, např. kruhová/plochá vedení,

upínací a brzdové čelisti, drapáky, přisouvací klíny, polohovací prvky atd.

ALBROMET 260 Ni je houževnatý konstrukční a kluzný materiál s vysokou

odolností vůči korozi, kavitaci a mechanickému opotřebení. Těší nás, že je

ALBROMET 260 Ni výslovně schválen pro

potravinářský průmysl, protože poptávka

mezi našimi zákazníky je skutečně velká.

Kluzné prvky nebo kluzná ložiska z tohoto materiálu jsou už po nějakou dobu

úspěšně využívána pro nejrůznější aplikace v četných oborech. Z tohoto materiálu

se vyrábějí ložisková pouzdra, vedení,

ozubená a šneková kola, lisovací nářadí

nebo jiné funkční díly, např. i pro čisté

prostory. Materiál odolný vůči mořské vodě je možné lisovat nebo kovat a jeho vynikající pevnost je skutečně přesvědčivá.

Tato slitina se velmi často používá v mimořádně obtížných venkovních podmínkách. Nevadí jí nečistoty ani protilehlé

kluzné plochy, i když mají špatnou kvalitu

povrchu. Osvědčila se v případech nárazů

nebo chvění. Další výhodou je odolnost

materiálu ALBROMET 260 Ni vůči vysokým teplotám až do 300 °C.

Zmíněné vlastnosti jsou důležité – kromě jiného – u balicích strojů, transportních nebo

výrobních zařízení. Z právě uděleného certifikátu získají výhody výrobci strojů pro přípravu pečiva, masových a uzenářských výrobků, marmelád, těsta i mléčných produktů.

Hliníkové bronzy High-end

d

Pro další kombinované zpracování by se

mělo použití variant materiálů HSC vždy

předem otestovat. Anglická zkratka

HSC=High Speed Cutting znamená, že

nasazením tohoto materiálu lze bez ohledu na konkrétní obráběcí stroj dosáhnout

vysokého úběru za jednotku času. Důvodem jsou přísady, které ovlivňují lámaní

třísek. Díky až o 40 % kratší době obrábění, až o 60 % nižšímu opotřebení nástrojů

a o 25–40 % delší době životnosti se hliníkové bronzy HSC uživateli ve velmi krátké

době vyplatí.

Nejdokonalejším mezi hliníkovými bronzy je Albromet 380 HSC, který svou extrémní tvrdostí a pevností v tlaku, vynikající odolností vůči opotřebení a minimálním

sklonem k nalegování vůči ušlechtilé oceli

již vyřadil leckterý konkurenční výrobek.

Pouze tam, kde se předpokládá vysoké