manipulaèní technika I doprava I automobilový prùmysl

NOVINKA: VÝSUVNÉ JEŘÁBY

KBK PRO NIŽŠÍ ZATÍŽENÍ

Novinkou produktové

řady jsou výsuvné jeřáby

pro profily malých

velikostí KBK I, A12 a A16

s nosnostmi od 80 do

125 kg. Uživatelé systémů

KBK, které jsou vybaveny

těmito profily, tak

mohou s pomocí těchto

profilů provádět zdvihání

a nastavení do polohy

i mimo jeřábovou dráhu.

Tím se nejen rozšíří

pracovní oblast takového

„malého“ KBK systému,

ale zajistí se dobrý přístup

i k těm částem výrobní

haly, které jsou jinak jen

obtížně dosažitelné –

například prostor mezi

pilíři a nosníky.

PRODEJE MENŠÍCH JEŘÁBŮ

ROSTOU

Výsuvné jeřáby pro manipulaci s břemeny mimo jeřábovou dráhu. Modulární stavebnice KBK od

společnosti Demag byla rozšířena o řešení pro nízká zatížení.

Mimořádně lehký chod pojezdu se projevuje pozitivně také při vysunování jeřábu:

uživatel musí vynaložit jen minimální sílu

na vysunutí zdvihacího zařízení z jeřábové

dráhy a na zachycení a uložení břemene.

Energetický řetěz, který je jedním z možných způsobů vedení kabelů, je zárukou

vždy spolehlivého vedení napájecích a signálních kabelů.

Při projektování systému je možné libovolně konfigurovat délku vysunutí (max.

1,5 nebo 1,8 metru), maximální nosnost

(od 80 do 125 kg) a délku jeřábového

nosníku. Proveditelné jsou rovněž výsuvné jeřáby s vysunováním na jednu stranu.

Výsuvné jeřáby jsou již součástí nabídky

produktů jak pro větší profilové systémy

KBK Aluline (A18 a A22), tak pro systémy

KBK z oceli – osvědčené řešení, které se

používá již desítky let.

Více informací k produktu naleznete na

www.demagcranes.cz

p

d

Díky své nosnosti a hmotnosti se stavebnicové systémy KBK se řadí k menším typům jeřábů, jejichž oblíbenost

v posledních letech roste. Zatím co

v letech 2000 – 2009 koupilo menší

jeřáb pouze 18% výrobních podniků

(s obratem nad 100 mil. Kč anebo

s více než 50 zaměstnanci), v posledních dvou letech to byla již každá

druhá firma. Prodeje menších jeřábů

tak rostou zejména na úkor jeřábů

středně velkých.*)

Výrobní podniky se před nákupem

jeřábu více zamýšlí nad reálnou potřebou provozu, využívají konzultace

s odborníky, kladou důraz na flexibilitu a efektivitu výroby a více zvažují

celkovou cenu řešení.

*) Výsledky studie Crane Monitor 2017

(B-inside)

w w w. t e c h n i k a a t r h . c z

49