služby l podpora výroby

Pro efektivitu technologie MT by projekt měl mít určitou velikost a kontinuitu:

nejméně v řádu 500 až 1000 stran nového textu ročně. Obsah textu by měl být

jednoduchý, faktický, instruktážní, např.

uživatelské manuály, technická dokumentace, kde cílem je přesný a přímý překlad,

nikoliv literární a kreativní. Originál by měl

být kvalitně napsaný: s jednotnou terminologií, formátováním, stylem, zkratkami

apod. Od strojového překladu očekáváme doslovný a přímý překlad. Pokud má

tato technologie přinášet časové a finanční úspory, nemůžeme očekávat, že překladatel při editaci návrhu strojového překladu bude přeskupovat texty či výrazně

měnit strukturu vět. Nečekejme stejné výsledky u všech jazyků. Románské a germánské jazyky mají dobré výsledky, některé slovanské také. Zapomeňte ale na

maďarštinu či estonštinu, systémy MT dnes

ještě nejsou schopné pojmout složitost

těchto jazyků. Využití strojového překladu

by mělo být jedním z mezičlánků celého

procesu od efektivní a kvalitní tvorby výchozího textu přes využití překladové paměti, fuzzy shod a terminologie až k aplikaci strojového překladu a jeho pravidelného

vylepšování importem nových textů do algoritmu MT.

Dalším novým trendem je optimalizace

tvorby technické dokumentace. Existují

moderní softwarové nástroje, které autorovi technické dokumentace pomáhají co

nejefektivněji formulovat informace, které

je nutné např. v technickém návodu podat. Inteligentní software na základě rozepsané věty navrhne podobné texty z dřívější dokumentace, ze kterých autor

může čerpat. K dispozici je také funkce

upozornění na zakázanou terminologii

s návrhem vhodného synonyma. Veškerá

funkcionalita vč. morfologické analýzy je

k dispozici také pro autory dokumentace

v českém jazyce. Výsledkem je dokumentace s jednotným stylem a terminologií, jejíž následný překlad do cílových jazyků

bude rychlejší a levnější, neboť navrhované texty již mají svůj překlad v překladové

paměti.

Ať už překlady potřebujete pro svoje výrobky jako vývozce nebo naopak pro produkty dovážené ze zahraničí, vězte, že

můžete ušetřit spoustu nákladů i času zefektivněním lokalizačního procesu. CAT

software i nástroj pro optimalizaci tvorby

dokumentace si můžete pro své dokumentační oddělení pořídit i v ČR a nechat

zaškolit své interní překladatele, autory.

Zadáváte-li překlady externí firmě, zvolte

inzerce

Podpořte také výzkum léčby

rakoviny. Týká se to nás všech:

v České republice každý

3. člověk onemocní rakovinou

během svého života. Za překlad

každé strany, objednané

u STAR Czech s.r.o., dostane

Nadace příspěvek 10 korun na

výzkum léčby rakoviny.

www.vecverejna.cz

www.star-transit.cz/

Tiskove-stredisko

takovou agenturu, která CAT software

používá a o jeho finanční výhody se s vámi podělí.

Kontakty: Ing. László Jankovics

laszlo.jankovics@star-group.net

tel.:+420 608 320 100

www.star-group.net

23