14

měření a regulace l energetika l elektrotechnika

Online aplikace Návrh rozvaděče.cz

nově umožňuje kombinovat přístroje

ABB, BONEGA, EATON, OEZ a další

Již přes 5 000 rozvaděčů

bylo nakonfigurováno

v online aplikaci

Návrh rozvaděče.cz

(www.navrhrozvadece.cz).

Díky skutečnému

fyzikálnímu výpočtu

tepelného zatížení

a okamžitému

vygenerování

dokumentace včetně

výrobního štítku tak

již aplikace ušetřila

elektrikářům tisíce hodin

a přispěla k vyšší

bezpečnosti

elektroinstalací.

Každý výrobní štítek

navíc obsahuje QR kód,

který umožňuje přes

mobilní telefon okamžitě

načíst dokumentaci

k danému rozvaděči

přímo v terénu.

Aby byla aplikace ještě užitečnější, přináší

její autoři hned několik zásadních změn.

Přístroje a skříně ABB, BONEGA,

EATON, OEZ a další.

d

Přestože by si to výrobci přístrojů přáli,

v praxi často není možné složit rozvaděč

jen z jedné značky přístrojů. Z technických důvodů nebo kvůli přáním zadavatele je nutné kombinovat přístroje různých

značek. Aplikace Návrh rozvaděče.cz

s touto možností počítá a umožňuje nově

získat dokumentaci k rozvaděčům složených z přístrojů od všech předních výrobců včetně firmy ABB, BONEGA, EATON,

OEZ a další.

T+T T e c h n i k a a t r h 3 / 2 0 1 9

Získání dokumentace

k již existujícímu rozvaděči

d

Díky velké databázi přístrojů a kombinaci

různých značek je možné v aplikaci nakonfigurovat rozvaděč přesně dle již existujícího rozvaděče v terénu. Aplikace

automaticky provede fyzikální výpočet

tepelného zatížení a pokud je vše v pořádku, vygeneruje aplikace výrobní štítek

a veškerou potřebnou dokumentaci dle

platných norem. Vše tak lze vyřešit za pár

minut.

Získání výrobního štítku

po úpravě rozvaděče

d

Obdobně jako v předchozím bodě lze

v aplikaci Návrh rozvaděče.cz nakonfigurovat již existující rozvaděč, i když nebyl v

aplikaci původně vytvořen, a provést potřebné úpravy jako například výměnu

značky jističe, přidání dalšího přístroje,

atd. Obratem tak získáte nový výrobní štítek tentokrát již s QR kódem a veškerou

platnou dokumentací. Díky QR kódu je

možné v budoucnu přes mobilní telefon

načíst dokumentaci k danému rozvaděči,

provést v aplikaci Návrh rozvaděče.cz

pouze potřebné úpravy bez nutnosti nakonfigurovat celý rozvaděč odznovu. Získáte tak snadno novou dokumentaci včetně nového výrobního štítku.

Ukládání rozpracovaných

rozvaděčů a možnost

kopírování již existujících

d

Nově je také možné se přihlásit do aplikace pomocí jména a hesla. Díky tomu

mohou uživatelé ukládat i rozpracované

rozvaděče a dokončit je později. Dokumentace k již Vámi vytvořeným rozvaděčům je trvale uložena a je možné ji stáhnout i kdykoliv v budoucnosti. Lze také

snadno zkopírovat již Vámi vytvořený rozvaděč, provést drobné úpravy, a získat tak

dokumentaci bez nutnosti vytvářet celý

rozvaděč znovu.