6/2018

červen 2018 | ročník 25 | 60Kč/3€

Technika a trh

… p r ů v o d c e

s v ě t e m

p r ů m y s l u

DOTKNसTE SE

BUDOUCNOSTI

Navštivte DATRON-TECHNOLOGY

v Technologickém parku v Brně

Porovnejte budoucnost a souभasnost!

Více informací na www.datron.sk