64

inzerenti

AGRO RUBÍN, www.agrorubin.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Technika a trh:

český a slovenský průmyslový časopis

ročník 26, číslo 6, cena 60 Kč/3 EUR

ALZA, www.alza.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

http://

www.technikaatrh.cz

Vydavatel:

CCB, spol. s r.o., Okružní 19

BIBUS, www.bibus.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

BLASER SWISSLUBE, www.blaser.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

COROLL LOŽISKA, www.coroll.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

DATRON TECHNOLOGY,

www.datron.sk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. strana obálky

ELESA+GANTER, www.elesa-ganter.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

GEIS, www.geis-group.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

638 00 Brno

IČ: 18825435, DIČ: CZ18825435

Šéfredaktor:

Aleš Vítek, vitek@ccb.cz

Redakce:

Tomáš Trojan, trojan@ccb.cz

Adresa redakce:

CCB, spol. s r.o.

Okružní 19, 638 00 Brno

tel.: 545 222 776

http://

www.technikaatrh.cz

Inzerci přijímá:

MediaMaxx, s.r.o., Brandlova 9

702 00 Ostrava 1

FOXCON,

tel.: 553 810 130

www.foxconn.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. strana obálky

KUKA, www.kuka.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

fax: 597 579 159

http://

vedoucí inz. oddělení: Dan Koneval, koneval@ccb.cz

manager pro ČR:

MECAS ESI, www.esi-group.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

NSK, www.nskeurope.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

PK SERVIS, www.pkservis.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

www.mediamax.cz

Zuzana Szebestová, szebestova@ccb.cz

Josef Nudera, nudera@ccb.cz

CCB, pobočka Praha: Hlubočepská 1156/38 B, 152 00 Praha 5

tel.: 233 376 213, technika@ccb.cz

Předplatné a distribuce: CCB, spol. s r.o., Okružní 19, Brno

tel.: 545 222 459

PROTECHNIK SYSTEMS, www.protechnik-systems.cz . . . . . . . . . . . . . 53

technika.predplatne@ccb.cz

SG EQUIPMENT FINANCE, www.sgef.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

nejlépe přes SIPO, platební kartou,

V ČR proveďte úhradu předplatného

složenkou, či bankovním převodem

STAR CZECH,

na č. účtu: 19-9090940207/0100

s uvedením variabilního symbolu

www.star-transit.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. strana obálky

– IČO/rodné číslo.

TDS TECHNIK, www.tds-technik.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Na Slovensku slouží pro úhradu

předplatného účet u ČSOB Bratislava,

TESORT, www.tesort.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

č.ú. 4006109507/7500 (bez V.S. není

možno platbu identifikovat).

VELETRHY BRNO, www.bvv.cz/msv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Další distribuce na SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

WITTMANN BATTENFELD,

Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183

www.wittmann-group.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. strana obálky

830 00 BRATISLAVA

infolinka: 0800 188 826

e-mail: info@ipredplatne.sk

Grafické zpracování: grafické studio CCB a Aleš Vítek

Technika a trh

Roční předplatné

350 Kč/25 €

Objednejte si předplatné

časopisu T+T Technika a trh

na www.technikaatrh.cz

vedoucí:

Roman Zavřel, zavrel@ccb.cz

Tisk:

tiskárna CCB

vedoucí:

Martin Procházka, prochazka@ccb.cz

Rozšiřuje:

PNS, Mediaprint Kapa, Pressmedia

Podávání novinových zásilek ve SR povoleno Riaditeľstvom pošt

Bratislava pod č.j. 303/95–P zo dňa 19. 1. 1995.

Registrace MK ČR E 6580 ISSN 1210–5902

Autorská práva: CCB, spol. s r.o.

www.technika a trh.cz

PRŮVODCE SVĚTEM PRŮMYSLU

Redakce neodpovídá za jazykovou a obsahovou správnost

inzerce. Přetisk je povolen pouze se souhlasem vydavatele

se zachováním všech autorských práv.

Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

T+T T e c h n i k a a t r h 6 / 2 0 1 8

inzerenti_cerven.indd 64

19.6.2018 15:3