elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Dříve i nyní AS-Interface s integraovanou bezpečností

Gateway s integrovaným safety monitorem

moduly ASi-5, například v sekcích systému

s dodatečnými nároky na rychlost, objem

dat nebo hustotu I/O.

• Volný výběr topologií bez nákladných

přepínačů (strom, kruh, hvězda, linie).

• Nákladově efektivní integrace

bezpečnosti do stejné infrastruktury.

• Snadná instalace a rozšiřitelnost

pomocí technologie ASi piercing.

• Certifikované produkty pro

kompatibilitu nezávislou na výrobci.

dodavatele a zakladatele Bihl+Wiedemann z několika důvodů. Jednak je to

v oblasti distribuce artikl, který dobře doplňuje oblast řidicích systémů a pohonů a není až tak široce zastoupen u velkých dodavatelů automatizační techniky,

kteří mají v Česku a na Slovensku svá zastoupení.

Synergie s propojením senzoriky pomocí IO-Link je také důležitým důvodem.

Mnozí dodavatelé u svých výrobků doplňují IO-Link, ale stále je toto rozhraní velmi málo používáno pro cyklické ovládání

snímačů a výkonných prvků, spíše je využíváno jen acyklicky, tedy k nastavování

přístrojů. To je velká škoda a firma Amtek

by se ráda na tomto poli prosadila s použitím AS-interface poněkud alternativním

přístupem.

Hlavní motivací ale je vlastní systémová

integrace založená na konstrukcích z hliníkových profilů, často s použitím bezpečnostních zámků, mnohdy na poměrně

Architektura s moderním OPC UA

K použití uzlů ASi-5 je nutno doplnit

pouze gateway Bihl+Wiedemann ASi5/ASi-3. Jsou k dispozici pro všechny běžné sběrnice založené na Ethernetu

(PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP,

Ethernet POWERLINK, EtherCAT ...). Mají

integrován dvojitý master a safety monitor, OPC UA server a Web-server pro

snadnou správu z PC.

Bez modulů typu ASi-5 fungují nové gateway ASi-5/ASi-3 přesně jako dřívější gateway Bihl+Wiedemann, protože část

ASi-3 zůstává nezměněna, i tímto je tedy

zaručena plná kompatibilita s dřívější

technikou a s technikou všech konkurentů

na poli AS-interface. Mimochodem, kompatibilita je obchodní značkou AS-interface již více než 20 let. To chrání investice

nejen zákazníkovi, ale i vývojářovi.

Výhody AS-interface dosud

a nově s ASi-5

Profit ze všech osvědčených

silných stránek ASi...

• Přenos dat a energii v jediném

dvouvodičovém profilovém kabelu.

d

• Cenově dostupný systém odolný

proti rušení, který nevyžaduje stínění.

…a z nového výkonného

standardu ASi-5

• Doba cyklu 1,27 ms pro až 384

binárních vstupů a 384 binárních

výstupů.

• až 16bitové vstupy a výstupy

(analogové, IO-Link apod.) a profily

s až 32 bajty procesních dat pro každý uzel.

• Snadná integrace chytrých senzorů

a akčních členů, jako je IO-Link.

• ASi-5 je kompatibilní se všemi

dřívějšími generacemi ASi pro

kombinované použití různých modulů

ASi.

• ASi safety a ASi-5 snadno spolupracují

• Další úspora díky sníženým nákladům

na vstup/výstup.

• Pokročilá diagnostika pro prediktivní

údržbu.

Nasazení AS-interface

společností Amtek

d

Firma Amtek se rozhodla rozšířit portfolio

o sběrnici AS-interface od jejího největšího

Typickým příkladem využití je rozmístění senzorů

a pohonů na dopravnících

prostorově rozsáhlých konstrukcích, kde

lze s výhodou využít flexibilního připojení

senzorů, výkonných členů a pohonů díky

sběrnici AS-interface a použití ASi-5 tyto

možnosti posouvá k možnosti prediktivní

údržby a obecně inteligentnímu sběru

dat, to vše při významné úspoře nákladů

pro zákazníky firmy Amtek.

p

Autorizovaný distributor pro ČR a SR

Amtek, spol. s r.o.

Vídeňská 125, 629 00, Brno

tel.: +420 547 125 555

e-mail: amtek@amtek.cz

https://www.amtek.cz/vyrobci/bihlwiedemann/

www.technikaatrh.cz

17