4/2022

d u b e n – k v ě t e n / 2 0 2 2

|

r o č n í k

2 9

|

6 0

K č / 3

E U R

Technika a trh

… p r ů v o d c e

s v ě t e m

p r ů m y s l u

Výstaviště Brno

17.–20. 5. 2022

Hala V, stánek číslo 4.04

Excelentní znalosti v oblasti decentralizace

Navštivte nás na brněnském veletrhu Amper 2022

Dny rozvaděčů jsou sečteny

– představujeme vám Vario-X

strana 8