elektrotechnika l energetika l měření a regulace

KOMPONENTY

PRO RO;VÁDĚČE

/ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Přípojnicové systémy

Přípojnicové prvky z mědi

Klimatizační technika

Plastové izolátory

www.ghvtrading.cz

www

ghvttra

radi

ding cz / www.ghvtrading.sk

di

GHV Trading, spol. s r.o., Edisonova 3, 612 00 Brno

ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk

tel. CZ: +420 541 235 532-4 / 541 235 386

tel. SK: +421 255 640 293 / 948 528 908

Evropě chybí kvalifikovaní IT specialisté

Technologický pokrok urychlený celosvětovou pandemií zcela proměnil skladbu

dovedností, po nichž je na pracovním trhu

největší poptávka. Digitální gramotnost,

která byla na přelomu tisíciletí výhodou, se

stala samozřejmostí, a raketovým tempem

stoupá zájem o kvalifikované síly s IT specializací. Těch je ovšem výrazný nedostatek. Abychom mohli této stále se prohlubující digitální propasti lépe porozumět,

vznikla ve spolupráci společností Huawei,

ALL DIGITAL a EY komplexní Bílá kniha

zaměřená na digitální dovednosti a talent

v EU, která byla nyní slavnostně představena veřejnosti na události v Bruselu.

Data hovoří jasně – před začátkem pandemie bylo v rámci EU zaměstnáno 8,4 mil

IT specialistů, přesto měla více než polovina evropských

firem problém sehnat kvalifikované odborníky. Na trhu

práce bylo v tomto oboru

přes 350 tisíc neobsazených

pozic, ovšem i místa, která byla obsazena, se nezřídka objevovaly výrazné rozdíly v jejich

dovednostech. Dle průzkumu

nemá dostatečnou kvalifikaci

jeden z pěti zaměstnaných

specialistů. Aby byla Evropa

připravena splňovat požadavky digitálního věku, je potřeba se v rámci Evropské

unie zaměřit na rozvoj digitálních talentů.

Podle nově zveřejněné bílé knihy budeme

ovšem muset celoplošně zvýšit naše úsilí.

Odborníci se shodují, že je důležité začít

se vzděláváním talentů co nejdříve, nicméně ještě před třemi lety zůstávala každá pátá evropská domácnost bez vysokorychlostního připojení k internetu. „Potřebujeme

vynaložit větší úsilí a další investice na zvyšování digitálních dovedností, abychom lidem poskytli výbavu naléhavě nutnou pro

férový a úspěšný přechod k digitálnímu

a zelenému světu. Vlády, průmysl a vzdělávací a školicí instituce by na tomto měly

úzce spolupracovat,” prohlásila Chiara

Riondino, vedoucí oddělení odborného

vzdělávání a přípravy při Evropské komisi.

Rozvoji IT dovedností se dlouhodobě

věnuje spoluautor studie, technologická

společnost Huawei, která od roku 2008

vede celosvětový studentský program

Seeds for the Future, jehož se letos na

podzim už posedmé budou moci zúčastnit i čeští studenti. „Spolupracujeme

s našimi partnery po celém světě na rozvoji robustnějšího ekosystému digitálních talentů a podpoře širšího digitálního

začlenění. Věříme, že digitální talent bude hrát zásadní roli v rozvoji digitální

ekonomiky,” uvedl Tony Ťin, hlavní představitel společnosti Huawei pro evropské

instituce. „V průběhu následujících pěti

let investujeme do programů na podporu talentů 150 milionů EUR a očekáváme, že tím přineseme užitek více než

třem milionům dalších lidí. Výhody digitálních technologií chceme přinést

všem,” dodal Ťin. Svými programy již Huawei pomohla více než 1,5 milionu lidí

napříč 150 zeměmi a vzdělávací aktivity

nabízí na míru talentovaným zájemcům

bez ohledu na věk.

www.huawei.com

www.technikaatrh.cz

15