elektrotechnika l energetika l měření a regulace

Jednoduchá

signalizace průtoku

d

Jak snadno kontrolovat, zda voda v potrubí proudí podle zadání? K tomuto účelu

byl vyvinut kalorimetrický snímač průtoku

TFS-35. Je možné jej použít pro média

elektricky vodivá i nevodivá a instalován

může být v kovových i plastových potrubích. Je vyroben z nerezové oceli, na jednom konci opatřen snímacím elementem,

na opačném indikátory. Kromě samotného hlídání průtoku disponuje funkcí hlídání teploty média.

Pokud Vás článek zaujal,

můžete společnost Dinel, s.r.o. navštívit

i na veletrhu Amper v Brně v hale V, číslo stánku 4.12.

Firma Dinel, s.r.o. vznikla v roce 1995. V dnešní době je

předním výrobcem systémů pro měření výšky hladiny

a průtoku v ČR se stabilním přírůstkem objemu produkce, silným inovačním potenciálem, kvalitním personálním i technologickým zázemím. Hladinoměry, hladinové

snímače, průtokoměry a průtokové spínače nacházejí

uplatnění v mnoha zemích světa v celé řadě odvětví. Typickými aplikacemi těchto přístrojů jsou např. čistírny

odpadních vod, úpravny vod, vodní toky, čerpací stanice pro pohonné hmoty, farmacie, chemické technologie, zemědělské a potravinářské technologie, zařízení

pro zpracování a skladování stavebních hmot, balicí

technika, tepelné a chladicí stroje, energetika, topenářství a automatizace kotlů, dopravní a stavební stroje,

motory, turbíny, hydraulika, lubrikační systémy, apod.

Obr. 3: PCU-100 s GSM modulem

Komunikační a řídicí jednotky

d

Univerzální řídicí jednotka s datalogerem

PCU-100 (Obr. 3) slouží pro měření, zobrazování a archivaci fyzikálních veličin.

Může napájet všechny běžné měřicí senzory a lze s ní vyhodnocovat naměřené

údaje v reálném čase, ty se zaznamenávají do interní paměti. Pohodlná je i dálková

parametrizace senzorů (prostřednictvím

HART komunikace). Můžete si zvolit i provedení s GSM komunikačním modulem. Ten umožňuje připojení a zasílání

naměřených dat na server dinel.cloud,

kde jsou tyto údaje dostupné z internetu

a kde je možné data zobrazit v podobě

grafů, tabulek aj.

p

www.dinel.cz

inzerce

xƽȺƺȇǥǝǼƏƳǣȇ

ƏȵȸɫɎȒǸɫ

Navštivte nás na veletrhu AMPER

ǝƏǼƏàًɀɎƐȇƺǸƮِ‫א׏ِג‬

RǼƏƳǣȇȒȅƽȸɵ

RǼƏƳǣȇȒɮƻɀȇǥȅƏƮƺ

¨ȸɫɎȒǸȒȅƽȸɵ

ñȒƫȸƏɿȒɮƏƮƺƏƳƏɎƏǼȒǕƺȸɵ

U Tescomy 249, 760 01 Zlín

tel.: +420 577 002 002, obchod@dinel.cz

www.dinel.cz

45