46

služby l podpora výroby

HANNOVER MESSE 2022

...hledání rovnováhy mezi zabezpečením

dodávek energií a ochranou klimatu

VSTUPENKA ZDARMA s kódem EGtZh

www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration/

Svět prožívá zlom v mezinárodní hospodářské

a energetické politice. Zlom, který je doprovázen

růstem cen energií a narušením dodavatelských řetězců

a má přímý dopad na celosvětovou průmyslovou

výrobu. Zároveň se stále více výrobních podniků snaží

přispět k boji proti klimatickým změnám. V této napjaté

oblasti je třeba rychle nacházet řešení: politická,

ekonomická, a zejména technologická. Veletrh

HANNOVER MESSE 2022 k tomu poskytuje rámec.

Od 30. května do 2. června představí na

hannoverském výstavišti 2 500 firem své

technologie pro továrny a energetické

systémy budoucnosti. V rámci hlavního

tématu Průmyslová transformace ukáží,

jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje

nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii.

„Vzhledem k současné celosvětové

politické situaci jsou témata veletrhu

HANNOVER MESSE aktuálnější než

T+T T e c h n i k a a t r h 4 / 2 0 2 2

kdykoli předtím,” uvedl Dr. Jochen

Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG, u příležitosti mediální předpremiéry HANNOVER

MESSE Preview. „Jádro problému spočívá v tom, jak v dynamicky se měnícím

světě zajistit bezpečnost dodávek a růst

– politicky, ekologicky i ekonomicky –

a zároveň bojovat proti změně klimatu. Klíčovou roli zde budou hrát inovativní technologie,” dodává Dr. Jochen

Köckler.

Mezi vystavujícími společnostmi jsou

koncerny jako Siemens, Bosch, Schneider Electric, Schaeffler, Microsoft, SAP

nebo Service Now, ale i řada středně

velkých průmyslových firem jako Beckhoff, Festo, Harting, Pepperl+Fuchs,

Phoenix Contact, Wago nebo ZiehlAbegg. Dále jsou zde zastoupeny významné výzkumné ústavy jako je Fraunhofer nebo KIT a přibližně 100 start

-upů, pro které je veletrh HANNOVER

MESSE ideální platformou pro navazování kontaktů v rámci odvětví.

Zelené energie a vodík

pro bezpečnost dodávek

a ochranu klimatu

d

Pokud jde o výrobu, která je z hlediska

CO2 neutrální, a o zabezpečení dodávek energií v Evropě, hrají klíčovou roli

obnovitelné zdroje energie a zelený vodík. Řada společností již v této oblasti

nabízí konkrétní řešení. Například vystavovatel na veletrhu HANNOVER

MESSE, společnost Bosch, vytvořila ve