56

služby l podpora výroby

První dobíjecí centrum pro nákladní

automobily v ČR využívá dobíjecí

technologii Siemens

Společnost Siemens dodala dobíjecí centrum pro nákladní vozidla s elektrickým

pohonem, které dnes bylo otevřeno v areálu společnosti Mercedes-Benz Trucks

Česká republika s.r.o. v pražských Stodůlkách. Jmenovaná společnost se tak připravuje

na uvedení elektricky poháněných nákladních vozidel Mercedes-Benz eActros, eEconic

a Fuso eCanter na český trh. Jedná se o vůbec první dobíjecí centrum specializované

pro nákladní vozy v České republice, dobíjení zde zajišťuje stanice Sicharge D

o výkonu 300 kW.

Vedle dobíjecí stanice dodal Siemens na

klíč také kompletní infrastrukturu, tedy trafostanici včetně rozvaděčů vysokého napětí (typ Siemens 8DJH), nízkého napětí

a transformátoru 1 000 kVA, který je kapacitně připraven na rozšíření dobíjecího

centra. Součástí dodávky byla také nízkonapěťová a vysokonapěťová kabeláž a veškeré související stavební práce.

„Vybudování první specializované dobíjecí stanice pro nákladní vozidla ukazuje

potenciál, který tyto ekologické vozy mají,

T+T T e c h n i k a a t r h 4 / 2 0 2 2

a to především v městském a příměstském

rozvozu zboží a zásilek,” říká Martin Panáč, projektový manažer ve společnosti

Siemens. „Je to další důležitý rozměr české elektromobility, která se doposud soustředila především na budování dobíjecí

infrastruktury pro osobní elektromobily,

případně pro MHD.”

Dodaná dobíjecí stanice Siemens o výkonu 300 kW disponuje 2 kabely s CCS

konektory a nabízí tzv. dynamické rozložení výkonu, při kterém se stanice řídí

potřebami připojených vozidel. „V případě paralelního dobíjení dvou vozidel dojde k automatickému sdílení dostupného

výkonu podle individuálních potřeb, což

optimalizuje dobu dobíjení a plně využívá

instalovaný výkon. Stanice např. dokáže

souběžně nabíjet dva vozy výkonem 2×

150 kW nebo jeden výkonem 300 kW.

Maximálního dobíjecího výkonu 300 kW

pak lze dosáhnout s využitím CCS konektoru připojeného na chlazený kabel,” vysvětluje Martin Panáč.